Clear Filters
filtered by matches with:
Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
88% 세이프레인
9% 오프레인
3% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
가장 많이 플레이한 영웅
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
 Hainan  Master League 스벤패배중국42:25
12/6/6
 Hainan  Master League 리키패배중국37:53
5/10/4
 Hainan  Master League 늑대인간승리중국40:11
9/7/17
 Hainan  Master League 얼굴없는 전사승리중국44:07
9/4/16
 Hainan  Master League 자이로콥터승리중국29:38
12/0/16
 Hainan  Master League 흡혈마승리중국34:10
16/1/9
 Hainan  Master League 자이로콥터패배중국51:12
6/9/17
 Hainan  Master League 레슈락패배중국41:28
8/14/9
 Hainan  Master League 모플링승리중국24:29
11/2/3
 Hainan  Master League 악령승리중국22:21
2/0/5
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간18
72.22%
4.36
12달18
72.22%
4.36
대회 티어매치승률 %KDA
프로18
72.22%
4.36
진영매치승률 %KDA
레디언트11
72.73%
4.98
다이어7
71.43%
3.46
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그