Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
55% 세이프레인
31% 오프레인
14% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
켄타우로스 전쟁용사켄타우로스 전쟁용사65
61.54%
4.25
216.11
8.35
507
529
드로우 레인저드로우 레인저61
67.21%
4.15
238.41
13.52
558
524
벌목꾼벌목꾼58
48.28%
3.51
292.29
7.72
546
580
태엽장이태엽장이57
52.63%
2.75
93.12
5.91
364
428
자이로콥터자이로콥터53
69.81%
5.27
249.68
16.83
590
542
박쥐기수박쥐기수53
45.28%
2.88
152.81
2.51
359
422
유령 자객유령 자객52
67.31%
6.11
260.71
12.29
536
532
가면무사가면무사51
60.78%
5.34
303.49
17.27
595
574
길쌈꾼길쌈꾼49
59.18%
4.89
238.55
9.78
531
575
루나루나45
71.11%
6.47
340.27
14.07
695
621
고독한 드루이드고독한 드루이드42
54.76%
4.68
293.05
12.50
574
562
레이저레이저40
55.00%
3.88
249.50
14.20
522
539
우르사우르사37
54.05%
4.86
223.38
11.78
551
560
어둠 현자어둠 현자36
30.56%
2.09
141.69
1.58
362
427
테러블레이드테러블레이드34
55.88%
3.57
378.59
13.68
631
522
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019항마사승리유럽 서부30:19
12/0/7
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019드로우 레인저승리유럽 서부28:18
4/1/3
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019메두사승리유럽 서부31:05
6/1/14
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019악령승리유럽 서부28:51
6/0/14
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019가면무사패배유럽 서부32:00
6/2/4
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019악령패배유럽 서부38:33
7/3/7
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019메두사승리유럽 서부32:52
3/1/7
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019항마사승리유럽 서부21:51
3/0/2
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019나가 세이렌패배유럽 서부37:17
0/3/7
AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2019나가 세이렌승리유럽 서부46:53
7/1/4
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간1487
56.36%
4.02
12달271
56.09%
4.44
3달91
58.24%
5.14
1달33
60.61%
5.44
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄698
54.87%
3.95
프로658
55.17%
4.04
아마추어131
70.23%
4.27
진영매치승률 %KDA
레디언트869
59.72%
4.06
다이어618
51.62%
3.95
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그