Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
73% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
59% 미드레인
34% 오프레인
7% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
27% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
59% 오프레인
41% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
331
승률 %
61.63%
KDA
3.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%92 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.43%51 미드레인
 • 39.13%36 오프레인
 • 3.26%3 세이프레인
 • 1.09%1 로밍
 • 1.09%1 정글
매치
321
승률 %
59.81%
KDA
2.70
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 70.00%35 지원
 • 30.00%15 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.00%26 오프레인
 • 32.00%16 로밍
 • 8.00%4 미드레인
 • 4.00%2 정글
 • 4.00%2 세이프레인
매치
298
승률 %
56.38%
KDA
3.95
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 80.36%180 지원
 • 19.64%44 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.61%194 오프레인
 • 7.59%17 세이프레인
 • 5.80%13 미드레인
매치
207
승률 %
53.62%
KDA
4.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%101 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.04%97 미드레인
 • 2.97%3 세이프레인
 • 0.99%1 로밍
매치
177
승률 %
62.71%
KDA
2.98
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 61.45%51 지원
 • 38.55%32 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.54%71 오프레인
 • 7.23%6 미드레인
 • 3.61%3 정글
 • 2.41%2 세이프레인
 • 1.20%1 로밍
매치
112
승률 %
50.00%
KDA
2.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 90.00%9 핵심
 • 10.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.00%7 미드레인
 • 30.00%3 오프레인
매치
104
승률 %
54.81%
KDA
2.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.77%21 세이프레인
 • 11.54%3 미드레인
 • 3.85%1 로밍
 • 3.85%1 오프레인
매치
71
승률 %
64.79%
KDA
3.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%11 미드레인
매치
71
승률 %
52.11%
KDA
2.29
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 89.66%26 지원
 • 10.34%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.55%28 세이프레인
 • 3.45%1 오프레인
매치
70
승률 %
48.57%
KDA
3.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 73.81%31 핵심
 • 26.19%11 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.14%24 미드레인
 • 42.86%18 오프레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:51
KDA
4/2/22
영웅
제우스
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:47
KDA
5/8/15
영웅
미라나
전설V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:01
KDA
10/5/20
영웅
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
15:14
KDA
11/7/6
영웅
항마사
거장II
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
17:56
KDA
9/11/8
영웅
천갑검사
전설IV
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
17:56
KDA
7/8/9
영웅
퍼그나
거장I
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
15:02
KDA
9/6/13
영웅
아바돈
거장I
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
15:05
KDA
5/6/21
영웅
불꽃령
봇 매치
결과
승리
종류
자유 선택
플레이
28:27
KDA
18/3/16
영웅
혈귀
전설II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
15:05
KDA
1/5/1
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:20
KDA
4/10/4
영웅
혼돈 기사
전설III
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:48
KDA
6/13/5
영웅
메두사
거장I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:46
KDA
13/8/9
영웅
마르스
거장I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:14
KDA
2/7/13
영웅
마르스
전설V
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:47
KDA
10/4/14
4,535 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 2-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 1-1
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 1-1

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-3

2022-09-10

Record: 4-1

2022-09-11

Record: 1-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-1

2022-09-17

Record: 1-1

2022-09-18

Record: 2-0

2022-09-19

Record: 0-1

2022-09-20

Record: 0-2

2022-09-21

Record: 1-2

2022-09-22

Record: 5-1

2022-09-23

Record: 1-2

2022-09-24

Record: 2-2

2022-09-25

Record: 2-0

2022-09-26

Record: 1-4

2022-09-27

Record: 0-1

2022-09-28

Record: 1-1

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-1
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 2-0

2022-10-07

Record: 3-1

2022-10-08

Record: 3-1

2022-10-09

Record: 1-2

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-1

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 2-1

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-3

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 1-2

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 1-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-1

2022-10-27

Record: 1-3

2022-10-28

Record: 0-1

2022-10-29

Record: 4-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 1-1
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 1-1

2022-11-03

Record: 1-0

2022-11-04

Record: 0-1

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-4

2022-11-07

Record: 1-1

2022-11-08

Record: 1-0

2022-11-09

Record: 1-1

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 2-1

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 1-2

2022-11-18

Record: 4-3

2022-11-19

Record: 1-2

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 3-0

2022-11-24

Record: 3-0

2022-11-25

Record: 1-0

2022-11-26

Record: 1-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,007
54.16%
기록되지 않은 경기92
53.26%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,218
53.56%
일반 매치1,599
54.47%
그 외30
43.33%
게임 모드매치승률
자유 선택3,350
54.30%
그 외472
52.75%
진영매치승률
레디언트2,044
55.68%
다이어1,963
52.57%
지역매치승률
유럽 서부1,721
55.96%
유렵 동부854
54.45%
러시아742
54.04%
미국 동부15
33.33%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:50228361
이름마지막 사용
Gatsby
@Gatsby
!Rømanøvich
!Romanovich
@Romanovich

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.