farm more until like bill gates

farm more until like bill gates요약

최근 경기
13-18
기록
41.94%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
78% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
57% 오프레인
43% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
22% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
1.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
2.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
2.54
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
0.00%
KDA
2.35
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
1.15
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.17
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
2.17
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
3.00
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
2.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.67
최근 게임
영웅
루빅
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:02
KDA
5/5/4
영웅
지진술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:56
KDA
5/6/7
영웅
루빅
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:12
KDA
1/6/7
영웅
그림자 주술사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:10
KDA
3/2/10
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:05
KDA
4/3/3
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:28
KDA
9/5/3
영웅
유령 자객
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:27
KDA
3/5/2
영웅
얼굴없는 전사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:22
KDA
8/7/9
영웅
유령 자객
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:26
KDA
17/3/3
영웅
나가 세이렌
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:22
KDA
0/3/2
영웅
마그누스
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
28:24
KDA
0/10/13
영웅
트롤 전쟁군주
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:51
KDA
10/7/1
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:40
KDA
9/0/5
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
21:27
KDA
11/7/3
영웅
원소술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
33:13
KDA
4/5/14
240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2019-10-29

Record: 0-0

2019-10-30

Record: 0-0

2019-10-31

Record: 0-0
11월

2019-11-01

Record: 0-0

2019-11-02

Record: 0-1

2019-11-03

Record: 0-0

2019-11-04

Record: 0-0

2019-11-05

Record: 1-0

2019-11-06

Record: 0-0

2019-11-07

Record: 0-0

2019-11-08

Record: 0-0

2019-11-09

Record: 1-2

2019-11-10

Record: 0-0

2019-11-11

Record: 0-0

2019-11-12

Record: 1-1

2019-11-13

Record: 0-0

2019-11-14

Record: 0-0

2019-11-15

Record: 0-0

2019-11-16

Record: 0-0

2019-11-17

Record: 0-0

2019-11-18

Record: 0-0

2019-11-19

Record: 0-0

2019-11-20

Record: 2-1

2019-11-21

Record: 0-0

2019-11-22

Record: 0-0

2019-11-23

Record: 0-2

2019-11-24

Record: 0-0

2019-11-25

Record: 0-0

2019-11-26

Record: 0-0

2019-11-27

Record: 0-0

2019-11-28

Record: 0-0

2019-11-29

Record: 0-0

2019-11-30

Record: 0-0
12월

2019-12-01

Record: 0-0

2019-12-02

Record: 0-0

2019-12-03

Record: 0-0

2019-12-04

Record: 0-0

2019-12-05

Record: 0-0

2019-12-06

Record: 0-0

2019-12-07

Record: 0-0

2019-12-08

Record: 0-0

2019-12-09

Record: 0-0

2019-12-10

Record: 0-1

2019-12-11

Record: 0-0

2019-12-12

Record: 0-0

2019-12-13

Record: 0-0

2019-12-14

Record: 0-0

2019-12-15

Record: 2-0

2019-12-16

Record: 0-0

2019-12-17

Record: 0-0

2019-12-18

Record: 0-0

2019-12-19

Record: 0-0

2019-12-20

Record: 0-0

2019-12-21

Record: 0-0

2019-12-22

Record: 0-0

2019-12-23

Record: 0-0

2019-12-24

Record: 0-0

2019-12-25

Record: 0-0

2019-12-26

Record: 0-0

2019-12-27

Record: 0-0

2019-12-28

Record: 0-0

2019-12-29

Record: 0-0

2019-12-30

Record: 0-0

2019-12-31

Record: 0-0
1월 2020

2020-01-01

Record: 0-0

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 2-1

2020-01-05

Record: 0-1

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-2

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 0-0

2020-01-25

Record: 0-0

2020-01-26

Record: 0-0

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 0-0

2020-01-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기338
51.18%
기록되지 않은 경기1
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치334
51.50%
랭크 매치2
0.00%
사용자 지정2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택31
41.94%
1대1 중부2
50.00%
진영매치승률
레디언트179
55.31%
다이어159
46.54%
지역매치승률
동남아시아318
50.94%
대한민국17
58.82%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:518067120
이름마지막 사용
farm more until l...
I'm yours tonight
tolong kalau dica...
Aufklärung -天鸽?
aufklarung

최근 업데이트