Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
92% 핵심
미드레인
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
43% 미드레인
29% 세이프레인
24% 오프레인
2% 로밍
2% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
25% 로밍
25% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
292
승률 %
83.22%
KDA
10.51
매치
258
승률 %
81.78%
KDA
9.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%8 미드레인
매치
245
승률 %
84.49%
KDA
8.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 미드레인
 • 50.00%2 오프레인
매치
242
승률 %
85.54%
KDA
8.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
237
승률 %
74.68%
KDA
9.10
매치
217
승률 %
70.51%
KDA
6.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
198
승률 %
83.33%
KDA
8.97
매치
195
승률 %
83.08%
KDA
8.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
176
승률 %
81.82%
KDA
6.91
매치
171
승률 %
88.89%
KDA
10.59
최근 게임
영웅
테러블레이드
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
개별 선발
플레이
44:30
KDA
31/0/15
영웅
마그누스
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
40:49
KDA
13/1/18
영웅
강령사제
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
개별 선발
플레이
36:07
KDA
8/2/22
영웅
원숭이 왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
42:27
KDA
12/2/12
영웅
혈귀
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
36:16
KDA
9/4/7
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
개별 선발
플레이
32:11
KDA
4/4/21
영웅
원숭이 왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
37:34
KDA
13/3/15
영웅
복수 혼령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:24
KDA
1/6/12
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
59:32
KDA
17/5/28
영웅
그림자 악마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
34:29
KDA
3/2/7
영웅
그림자 악마
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
41:46
KDA
10/1/21
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
37:28
KDA
16/2/15
영웅
원숭이 왕
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
42:28
KDA
10/9/19
영웅
환영 창기사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
06:17
KDA
3/1/0
영웅
슬라크
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
39:53
KDA
9/5/10
6,565 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기7,737
80.70%
기록되지 않은 경기241
59.34%
매치 유형매치승률
일반 매치7,463
81.48%
랭크 매치250
59.60%
토너먼트18
61.11%
게임 모드매치승률
무작위 선발2,402
90.22%
자유 선택2,323
62.12%
개별 선발2,071
93.29%
전체 무작위512
87.11%
그 외59
77.97%
진영매치승률
다이어4,351
83.59%
레디언트3,386
76.99%
지역매치승률
중국6,104
85.71%
동남아시아1,042
53.93%
그 외193
89.12%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:51999514
이름마지막 사용
Closer
AGAINST THE CURRENT
Klaus-
Savitar-
ScreaMy

최근 업데이트