Icarus

Icarus요약

최근 경기
3,027-2,547-73
기록
53.60%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
79% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
73% 세이프레인
16% 미드레인
11% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
21% 지원
지원 Breakdown:
71% 세이프레인
24% 오프레인
5% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
333
승률 %
55.86%
KDA
3.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%41 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%41 미드레인
매치
319
승률 %
60.50%
KDA
3.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%53 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.23%51 세이프레인
 • 1.89%1 미드레인
 • 1.89%1 오프레인
매치
317
승률 %
63.72%
KDA
3.89
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.00%133 핵심
 • 5.00%7 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.29%111 세이프레인
 • 10.71%15 오프레인
 • 10.00%14 미드레인
매치
303
승률 %
55.45%
KDA
3.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%42 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.62%41 세이프레인
 • 2.38%1 오프레인
매치
264
승률 %
54.55%
KDA
3.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%16 세이프레인
매치
205
승률 %
48.29%
KDA
3.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%181 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.48%171 세이프레인
 • 3.31%6 미드레인
 • 1.66%3 오프레인
 • 0.55%1 정글
매치
194
승률 %
58.76%
KDA
3.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.91%20 세이프레인
 • 9.09%2 미드레인
매치
190
승률 %
64.74%
KDA
5.98
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%60 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.33%56 세이프레인
 • 3.33%2 미드레인
 • 3.33%2 오프레인
매치
166
승률 %
55.42%
KDA
3.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.62%11 세이프레인
 • 15.38%2 미드레인
매치
145
승률 %
55.17%
KDA
2.39
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 72.22%13 지원
 • 27.78%5 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 77.78%14 오프레인
 • 16.67%3 세이프레인
 • 5.56%1 미드레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
41:24
KDA
7/2/10
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
40:05
KDA
3/11/10
영웅
모플링
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
33:48
KDA
10/1/9
영웅
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
08:02
KDA
1/7/10
영웅
저격수
집정관IV
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
44:18
KDA
2/8/7
영웅
저주술사
집정관IV
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
39:14
KDA
9/9/12
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
모플링
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:38
KDA
10/4/10
영웅
퍼지
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
51:50
KDA
6/7/19
영웅
모플링
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
36:20
KDA
16/5/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:31
KDA
10/10/13
영웅
저격수
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
31:56
KDA
8/0/15
영웅
원숭이 왕
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
46:29
KDA
18/5/16
영웅
모플링
집정관IV
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
43:14
KDA
1/3/5
영웅
모플링
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
34:38
KDA
13/2/11
5,325 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 1-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-1

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 1-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-1

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 1-1

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-1

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 1-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-3

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 3-1

2022-05-02

Record: 1-0

2022-05-03

Record: 1-0

2022-05-04

Record: 0-3

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 2-2

2022-05-08

Record: 1-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 1-1

2022-05-11

Record: 3-3

2022-05-12

Record: 0-2

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 1-1

2022-05-15

Record: 2-0

2022-05-16

Record: 2-2

2022-05-17

Record: 1-1

2022-05-18

Record: 1-1

2022-05-19

Record: 1-3

2022-05-20

Record: 3-1

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 2-1

2022-05-24

Record: 5-1

2022-05-25

Record: 5-5

2022-05-26

Record: 4-2

2022-05-27

Record: 2-0

2022-05-28

Record: 2-1

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 3-2

2022-05-31

Record: 2-1
6월

2022-06-01

Record: 1-1

2022-06-02

Record: 1-2

2022-06-03

Record: 2-0

2022-06-04

Record: 1-2

2022-06-05

Record: 2-2

2022-06-06

Record: 2-3

2022-06-07

Record: 2-1

2022-06-08

Record: 1-1

2022-06-09

Record: 5-2

2022-06-10

Record: 2-3

2022-06-11

Record: 7-1

2022-06-12

Record: 2-5

2022-06-13

Record: 1-1

2022-06-14

Record: 4-2

2022-06-15

Record: 3-6

2022-06-16

Record: 0-7

2022-06-17

Record: 4-3

2022-06-18

Record: 3-2

2022-06-19

Record: 1-1

2022-06-20

Record: 3-3

2022-06-21

Record: 1-6

2022-06-22

Record: 3-3

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 4-1

2022-07-04

Record: 2-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,741
53.60%
기록되지 않은 경기53
47.17%
매치 유형매치승률
일반 매치4,096
53.64%
랭크 매치1,592
53.58%
사용자 지정42
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택5,252
53.96%
그 외451
49.45%
진영매치승률
다이어2,893
52.33%
레디언트2,848
54.88%
지역매치승률
동남아시아4,219
53.24%
그 외357
50.70%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:52236989
이름마지막 사용
Icarus
Eidos
SnakeBabu

최근 업데이트