BigDaddy Karma

BigDaddy Karma요약

최근 경기
747-760-4
기록
49.44%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
76% 미드레인
17% 세이프레인
7% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
309
승률 %
56.63%
KDA
6.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.85%259 핵심
 • 1.15%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.17%231 미드레인
 • 10.69%28 세이프레인
 • 0.76%2 오프레인
 • 0.38%1 로밍
매치
62
승률 %
37.10%
KDA
4.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.33%42 핵심
 • 6.67%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.67%39 미드레인
 • 11.11%5 오프레인
 • 2.22%1 세이프레인
매치
54
승률 %
55.56%
KDA
4.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%41 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.93%34 세이프레인
 • 12.20%5 미드레인
 • 4.88%2 오프레인
매치
42
승률 %
50.00%
KDA
4.37
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%39 미드레인
매치
35
승률 %
42.86%
KDA
4.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%16 미드레인
 • 20.00%4 세이프레인
매치
31
승률 %
51.61%
KDA
5.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.66%26 세이프레인
 • 6.90%2 미드레인
 • 3.45%1 오프레인
매치
31
승률 %
54.84%
KDA
5.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.67%22 핵심
 • 8.33%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%22 미드레인
 • 8.33%2 오프레인
매치
29
승률 %
55.17%
KDA
4.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%25 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.00%17 세이프레인
 • 32.00%8 미드레인
매치
28
승률 %
50.00%
KDA
4.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%27 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%24 미드레인
 • 11.11%3 오프레인
매치
28
승률 %
57.14%
KDA
2.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 82.35%14 핵심
 • 17.65%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 47.06%8 오프레인
 • 41.18%7 세이프레인
 • 11.76%2 미드레인
최근 게임
영웅
얼음폭군
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:39
KDA
19/0/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:57
KDA
14/2/17
영웅
불꽃령
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:42
KDA
29/3/19
영웅
박쥐기수
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:19
KDA
30/6/17
영웅
불꽃령
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:46
KDA
10/9/20
영웅
불꽃령
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
36:29
KDA
2/3/5
영웅
도끼전사
성전사IV
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
33:29
KDA
1/6/3
영웅
불꽃령
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
27:39
KDA
4/5/6
영웅
가면무사
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:26
KDA
13/1/10
영웅
불꽃령
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:28
KDA
23/4/13
영웅
가면무사
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:19
KDA
17/5/12
영웅
불꽃령
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
53:48
KDA
9/10/13
영웅
외계 침략자
수호자III
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
36:03
KDA
1/12/4
영웅
불꽃령
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:12
KDA
20/4/27
영웅
천갑검사
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:55
KDA
6/4/27
2,885 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-07

Record: 1-1

2022-09-08

Record: 1-0

2022-09-09

Record: 1-0

2022-09-10

Record: 1-1

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 2-1

2022-09-14

Record: 2-4

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 2-5

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-1

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 2-1

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-1

2022-09-24

Record: 1-0

2022-09-25

Record: 2-2

2022-09-26

Record: 4-6

2022-09-27

Record: 2-1

2022-09-28

Record: 4-2

2022-09-29

Record: 1-1

2022-09-30

Record: 3-3
10월

2022-10-01

Record: 2-3

2022-10-02

Record: 2-2

2022-10-03

Record: 1-3

2022-10-04

Record: 2-2

2022-10-05

Record: 1-3

2022-10-06

Record: 5-6

2022-10-07

Record: 2-3

2022-10-08

Record: 4-4

2022-10-09

Record: 1-1

2022-10-10

Record: 2-1

2022-10-11

Record: 0-1

2022-10-12

Record: 1-6

2022-10-13

Record: 1-2

2022-10-14

Record: 5-2

2022-10-15

Record: 1-1

2022-10-16

Record: 1-3

2022-10-17

Record: 1-1

2022-10-18

Record: 6-3

2022-10-19

Record: 3-1

2022-10-20

Record: 8-0

2022-10-21

Record: 4-2

2022-10-22

Record: 0-1

2022-10-23

Record: 2-1

2022-10-24

Record: 3-1

2022-10-25

Record: 1-0

2022-10-26

Record: 4-2

2022-10-27

Record: 1-1

2022-10-28

Record: 1-1

2022-10-29

Record: 0-1

2022-10-30

Record: 0-4

2022-10-31

Record: 3-3
11월

2022-11-01

Record: 3-3

2022-11-02

Record: 1-1

2022-11-03

Record: 5-5

2022-11-04

Record: 7-2

2022-11-05

Record: 1-3

2022-11-06

Record: 2-1

2022-11-07

Record: 2-2

2022-11-08

Record: 2-1

2022-11-09

Record: 6-2

2022-11-10

Record: 1-4

2022-11-11

Record: 0-2

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 2-2

2022-11-14

Record: 0-3

2022-11-15

Record: 0-2

2022-11-16

Record: 0-3

2022-11-17

Record: 3-0

2022-11-18

Record: 1-2

2022-11-19

Record: 7-4

2022-11-20

Record: 1-1

2022-11-21

Record: 3-3

2022-11-22

Record: 4-3

2022-11-23

Record: 1-4

2022-11-24

Record: 4-1

2022-11-25

Record: 2-0

2022-11-26

Record: 3-3

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 3-2

2022-11-29

Record: 5-1

2022-11-30

Record: 3-1
12월

2022-12-01

Record: 6-3

2022-12-02

Record: 1-3

2022-12-03

Record: 4-1

2022-12-04

Record: 2-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-4

2022-12-07

Record: 4-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,576
49.18%
기록되지 않은 경기47
53.19%
매치 유형매치승률
일반 매치1,237
46.73%
랭크 매치316
58.23%
게임 모드매치승률
자유 선택1,493
49.30%
그 외27
51.85%
진영매치승률
레디언트796
47.99%
다이어780
50.38%
지역매치승률
미국 동부416
50.24%
대한민국184
41.85%
중국169
38.46%
동남아시아163
63.19%
유렵 동부93
50.54%
미국 서부76
72.37%
그 외13
46.15%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:534429603
이름마지막 사용
BigDaddy Karma
Karma
Crappybara
OG.Karma
karma

최근 업데이트