EnternalchaiN

EnternalchaiN요약

최근 경기
73-72-5
기록
48.67%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
50% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
10
승률 %
40.00%
KDA
3.85
매치
10
승률 %
50.00%
KDA
3.37
매치
10
승률 %
70.00%
KDA
4.72
매치
9
승률 %
66.67%
KDA
2.84
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
2.48
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
4.14
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
4.69
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
4.77
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
3.64
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
5.27
최근 게임
영웅
슬라크
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:53
KDA
9/7/9
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:24
KDA
12/1/11
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:35
KDA
29/8/10
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
18:15
KDA
2/2/2
영웅
땜장이
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:44
KDA
26/6/12
영웅
외계 침략자
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:28
KDA
5/7/2
영웅
외계 침략자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:11
KDA
21/2/4
영웅
외계 침략자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
22:50
KDA
3/1/1
영웅
외계 침략자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:38
KDA
28/6/2
영웅
번개 감시자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:01
KDA
8/3/12
영웅
외계 침략자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:35
KDA
32/8/13
영웅
가면무사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:22
KDA
14/3/9
영웅
군단 사령관
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:01
KDA
6/9/10
영웅
지진술사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:04
KDA
9/5/29
영웅
퍼지
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:23
KDA
17/3/11
635 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2020-10-27

Record: 0-0

2020-10-28

Record: 0-0

2020-10-29

Record: 0-0

2020-10-30

Record: 0-0

2020-10-31

Record: 0-0
11월

2020-11-01

Record: 0-0

2020-11-02

Record: 0-0

2020-11-03

Record: 0-0

2020-11-04

Record: 0-0

2020-11-05

Record: 0-0

2020-11-06

Record: 0-0

2020-11-07

Record: 0-0

2020-11-08

Record: 0-0

2020-11-09

Record: 0-0

2020-11-10

Record: 0-0

2020-11-11

Record: 0-0

2020-11-12

Record: 0-0

2020-11-13

Record: 0-0

2020-11-14

Record: 0-0

2020-11-15

Record: 0-0

2020-11-16

Record: 0-0

2020-11-17

Record: 0-0

2020-11-18

Record: 0-0

2020-11-19

Record: 0-0

2020-11-20

Record: 0-0

2020-11-21

Record: 0-0

2020-11-22

Record: 0-0

2020-11-23

Record: 0-0

2020-11-24

Record: 0-0

2020-11-25

Record: 0-0

2020-11-26

Record: 0-0

2020-11-27

Record: 0-0

2020-11-28

Record: 0-0

2020-11-29

Record: 0-0

2020-11-30

Record: 0-0
12월

2020-12-01

Record: 2-0

2020-12-02

Record: 6-3

2020-12-03

Record: 0-0

2020-12-04

Record: 0-0

2020-12-05

Record: 0-0

2020-12-06

Record: 0-0

2020-12-07

Record: 0-0

2020-12-08

Record: 0-0

2020-12-09

Record: 0-0

2020-12-10

Record: 0-0

2020-12-11

Record: 0-0

2020-12-12

Record: 0-0

2020-12-13

Record: 0-0

2020-12-14

Record: 0-0

2020-12-15

Record: 0-0

2020-12-16

Record: 0-0

2020-12-17

Record: 0-0

2020-12-18

Record: 0-0

2020-12-19

Record: 0-0

2020-12-20

Record: 0-0

2020-12-21

Record: 0-0

2020-12-22

Record: 0-0

2020-12-23

Record: 0-0

2020-12-24

Record: 0-0

2020-12-25

Record: 0-0

2020-12-26

Record: 0-0

2020-12-27

Record: 0-0

2020-12-28

Record: 0-0

2020-12-29

Record: 0-0

2020-12-30

Record: 0-0

2020-12-31

Record: 0-0
1월 2021

2021-01-01

Record: 0-0

2021-01-02

Record: 0-0

2021-01-03

Record: 0-0

2021-01-04

Record: 0-0

2021-01-05

Record: 0-0

2021-01-06

Record: 0-0

2021-01-07

Record: 0-0

2021-01-08

Record: 0-0

2021-01-09

Record: 0-0

2021-01-10

Record: 0-0

2021-01-11

Record: 0-0

2021-01-12

Record: 0-0

2021-01-13

Record: 0-0

2021-01-14

Record: 0-0

2021-01-15

Record: 0-0

2021-01-16

Record: 0-0

2021-01-17

Record: 0-0

2021-01-18

Record: 0-0

2021-01-19

Record: 0-0

2021-01-20

Record: 0-0

2021-01-21

Record: 0-0

2021-01-22

Record: 0-0

2021-01-23

Record: 0-0

2021-01-24

Record: 0-0

2021-01-25

Record: 0-0

2021-01-26

Record: 0-0

2021-01-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기150
48.67%
기록되지 않은 경기9
22.22%
매치 유형매치승률
일반 매치150
48.67%
게임 모드매치승률
자유 선택116
49.14%
진영매치승률
레디언트81
53.09%
다이어69
43.48%
지역매치승률
중국77
48.05%
중국28
42.86%
동남아시아25
44.00%
러시아9
66.67%
그 외5
80.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:54149398
이름마지막 사용
da1
撼地老驴
OtherOne`

최근 업데이트