Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
89% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
86% 미드레인
9% 오프레인
6% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
11%
지원 Breakdown:
73% 세이프레인
27% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
422
승률 %
51.90%
KDA
2.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%43 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.67%42 미드레인
 • 2.33%1 오프레인
매치
115
승률 %
62.61%
KDA
3.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%78 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.74%70 미드레인
 • 10.26%8 세이프레인
매치
101
승률 %
45.54%
KDA
2.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%8 미드레인
매치
72
승률 %
41.67%
KDA
2.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 미드레인
매치
71
승률 %
49.30%
KDA
2.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 미드레인
매치
52
승률 %
67.31%
KDA
2.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%11 미드레인
매치
50
승률 %
48.00%
KDA
2.57
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 85.00%17 핵심
 • 15.00%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.00%14 미드레인
 • 15.00%3 오프레인
 • 15.00%3 세이프레인
매치
49
승률 %
59.18%
KDA
3.55
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 로밍
매치
46
승률 %
36.96%
KDA
2.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
45
승률 %
35.56%
KDA
2.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%10 미드레인
최근 게임
영웅
암살 기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:45
KDA
1/6/4
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:28
KDA
4/15/11
영웅
폭풍령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:50
KDA
7/2/12
영웅
저격수
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
19:36
KDA
5/8/16
영웅
땜장이
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
26:31
KDA
9/12/22
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
32:26
KDA
9/10/20
영웅
폭풍령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
26:01
KDA
7/7/14
영웅
땜장이
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
32:26
KDA
11/8/24
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
26:01
KDA
12/4/13
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
19:36
KDA
14/3/4
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
26:01
KDA
7/6/7
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
32:55
KDA
16/16/14
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
19:36
KDA
4/7/4
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
32:26
KDA
10/6/30
영웅
폭풍령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:23
KDA
10/2/9
2,800 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2020-10-19

Record: 0-0

2020-10-20

Record: 0-0

2020-10-21

Record: 0-0

2020-10-22

Record: 0-0

2020-10-23

Record: 0-0

2020-10-24

Record: 0-0

2020-10-25

Record: 0-0

2020-10-26

Record: 0-0

2020-10-27

Record: 0-0

2020-10-28

Record: 0-0

2020-10-29

Record: 0-0

2020-10-30

Record: 0-0

2020-10-31

Record: 0-0
11월

2020-11-01

Record: 0-0

2020-11-02

Record: 0-0

2020-11-03

Record: 0-0

2020-11-04

Record: 0-0

2020-11-05

Record: 0-0

2020-11-06

Record: 0-0

2020-11-07

Record: 0-0

2020-11-08

Record: 1-2

2020-11-09

Record: 0-0

2020-11-10

Record: 0-0

2020-11-11

Record: 0-0

2020-11-12

Record: 0-0

2020-11-13

Record: 0-0

2020-11-14

Record: 0-0

2020-11-15

Record: 0-0

2020-11-16

Record: 0-0

2020-11-17

Record: 0-0

2020-11-18

Record: 0-0

2020-11-19

Record: 0-0

2020-11-20

Record: 0-0

2020-11-21

Record: 0-0

2020-11-22

Record: 0-0

2020-11-23

Record: 0-0

2020-11-24

Record: 0-0

2020-11-25

Record: 0-0

2020-11-26

Record: 0-0

2020-11-27

Record: 0-0

2020-11-28

Record: 0-0

2020-11-29

Record: 0-0

2020-11-30

Record: 0-0
12월

2020-12-01

Record: 0-0

2020-12-02

Record: 0-0

2020-12-03

Record: 0-0

2020-12-04

Record: 0-0

2020-12-05

Record: 0-0

2020-12-06

Record: 0-0

2020-12-07

Record: 0-0

2020-12-08

Record: 0-0

2020-12-09

Record: 0-0

2020-12-10

Record: 0-0

2020-12-11

Record: 0-0

2020-12-12

Record: 0-0

2020-12-13

Record: 0-0

2020-12-14

Record: 0-0

2020-12-15

Record: 0-0

2020-12-16

Record: 0-0

2020-12-17

Record: 0-0

2020-12-18

Record: 0-0

2020-12-19

Record: 0-0

2020-12-20

Record: 0-0

2020-12-21

Record: 0-0

2020-12-22

Record: 0-0

2020-12-23

Record: 0-0

2020-12-24

Record: 0-0

2020-12-25

Record: 0-0

2020-12-26

Record: 0-0

2020-12-27

Record: 0-0

2020-12-28

Record: 0-0

2020-12-29

Record: 0-0

2020-12-30

Record: 0-0

2020-12-31

Record: 0-0
1월 2021

2021-01-01

Record: 0-0

2021-01-02

Record: 0-0

2021-01-03

Record: 0-0

2021-01-04

Record: 0-0

2021-01-05

Record: 0-0

2021-01-06

Record: 0-0

2021-01-07

Record: 0-0

2021-01-08

Record: 0-0

2021-01-09

Record: 0-0

2021-01-10

Record: 0-0

2021-01-11

Record: 0-0

2021-01-12

Record: 0-0

2021-01-13

Record: 0-0

2021-01-14

Record: 0-0

2021-01-15

Record: 0-0

2021-01-16

Record: 0-0

2021-01-17

Record: 0-0

2021-01-18

Record: 0-0

2021-01-19

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,703
51.38%
기록되지 않은 경기6
50.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,418
51.13%
일반 매치224
48.66%
토너먼트20
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,564
50.64%
그 외96
54.17%
진영매치승률
다이어862
48.72%
레디언트841
54.10%
지역매치승률
동남아시아1,410
51.56%
대한민국281
51.25%
그 외10
40.00%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:54834670
이름마지막 사용
heizeheize
Heize
M i n A |^
unsub
DLWRMA

최근 업데이트