tears

tears요약

최근 경기
6-5-1
기록
50.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
정글
핵심 Breakdown:
44% 미드레인
33% 정글
11% 오프레인
11% 세이프레인
0% 로밍
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
5.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
 • 25.00%1 세이프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
2.91
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
3.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
4.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
3.67
최근 게임
영웅
늑대인간
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
25:50
KDA
0/6/0
영웅
늑대인간
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:38
KDA
4/4/9
영웅
거미여왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:32
KDA
4/3/2
영웅
암살 기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:58
KDA
8/3/8
영웅
용기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:50
KDA
5/3/6
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:28
KDA
27/2/4
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:50
KDA
0/8/0
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
20:47
KDA
4/0/5
영웅
늑대인간
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
25:19
KDA
9/1/10
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:44
KDA
20/2/9
영웅
거미여왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:16
KDA
6/2/3
영웅
암살 기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:49
KDA
8/4/9
105 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-01-15

Record: 0-0

2021-01-16

Record: 0-0

2021-01-17

Record: 0-0

2021-01-18

Record: 0-0

2021-01-19

Record: 0-0

2021-01-20

Record: 0-0

2021-01-21

Record: 0-0

2021-01-22

Record: 0-0

2021-01-23

Record: 0-0

2021-01-24

Record: 0-0

2021-01-25

Record: 0-0

2021-01-26

Record: 0-0

2021-01-27

Record: 0-0

2021-01-28

Record: 0-0

2021-01-29

Record: 0-0

2021-01-30

Record: 0-0

2021-01-31

Record: 0-0
2월

2021-02-01

Record: 0-0

2021-02-02

Record: 0-0

2021-02-03

Record: 0-0

2021-02-04

Record: 0-0

2021-02-05

Record: 0-0

2021-02-06

Record: 0-0

2021-02-07

Record: 0-0

2021-02-08

Record: 0-0

2021-02-09

Record: 0-0

2021-02-10

Record: 0-0

2021-02-11

Record: 0-0

2021-02-12

Record: 0-0

2021-02-13

Record: 0-0

2021-02-14

Record: 0-0

2021-02-15

Record: 0-0

2021-02-16

Record: 0-0

2021-02-17

Record: 0-0

2021-02-18

Record: 0-0

2021-02-19

Record: 0-0

2021-02-20

Record: 0-0

2021-02-21

Record: 0-0

2021-02-22

Record: 0-0

2021-02-23

Record: 0-0

2021-02-24

Record: 0-0

2021-02-25

Record: 0-0

2021-02-26

Record: 0-0

2021-02-27

Record: 0-0

2021-02-28

Record: 0-0
3월

2021-03-01

Record: 0-0

2021-03-02

Record: 0-0

2021-03-03

Record: 0-0

2021-03-04

Record: 0-0

2021-03-05

Record: 0-0

2021-03-06

Record: 0-0

2021-03-07

Record: 0-0

2021-03-08

Record: 0-0

2021-03-09

Record: 0-0

2021-03-10

Record: 0-0

2021-03-11

Record: 0-0

2021-03-12

Record: 0-0

2021-03-13

Record: 0-0

2021-03-14

Record: 0-0

2021-03-15

Record: 0-0

2021-03-16

Record: 0-0

2021-03-17

Record: 0-0

2021-03-18

Record: 0-0

2021-03-19

Record: 0-0

2021-03-20

Record: 0-0

2021-03-21

Record: 0-0

2021-03-22

Record: 0-0

2021-03-23

Record: 0-0

2021-03-24

Record: 0-0

2021-03-25

Record: 0-0

2021-03-26

Record: 0-0

2021-03-27

Record: 0-0

2021-03-28

Record: 0-0

2021-03-29

Record: 0-0

2021-03-30

Record: 0-0

2021-03-31

Record: 0-0
4월

2021-04-01

Record: 0-0

2021-04-02

Record: 0-0

2021-04-03

Record: 0-0

2021-04-04

Record: 0-0

2021-04-05

Record: 0-0

2021-04-06

Record: 0-0

2021-04-07

Record: 0-0

2021-04-08

Record: 0-0

2021-04-09

Record: 0-0

2021-04-10

Record: 0-0

2021-04-11

Record: 0-0

2021-04-12

Record: 0-0

2021-04-13

Record: 0-0

2021-04-14

Record: 0-0

2021-04-15

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기12
50.00%
매치 유형매치승률
일반 매치12
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택12
50.00%
진영매치승률
레디언트6
66.67%
다이어6
33.33%
지역매치승률
유럽 서부12
50.00%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:552883383
이름마지막 사용
tears

최근 업데이트