Jellood

Jellood요약

최근 경기
317-315-15
기록
49.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
95% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
79% 미드레인
18% 오프레인
2% 세이프레인
1% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
40% 오프레인
40% 세이프레인
20% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
156
승률 %
61.54%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 94.41%135 핵심
 • 5.59%8 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.34%92 미드레인
 • 20.28%29 오프레인
 • 15.38%22 세이프레인
매치
45
승률 %
51.11%
KDA
1.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.00%24 핵심
 • 4.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.00%16 미드레인
 • 36.00%9 세이프레인
매치
26
승률 %
50.00%
KDA
1.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%18 미드레인
매치
20
승률 %
50.00%
KDA
1.70
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%8 핵심
 • 50.00%8 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.25%13 오프레인
 • 18.75%3 세이프레인
매치
19
승률 %
52.63%
KDA
1.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.50%14 미드레인
 • 6.25%1 오프레인
 • 6.25%1 세이프레인
매치
18
승률 %
38.89%
KDA
1.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 오프레인
 • 50.00%3 세이프레인
매치
17
승률 %
76.47%
KDA
3.44
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.24%15 미드레인
 • 11.76%2 세이프레인
매치
16
승률 %
31.25%
KDA
1.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%11 미드레인
 • 8.33%1 로밍
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
2.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 미드레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
10
승률 %
30.00%
KDA
1.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 미드레인
 • 40.00%2 오프레인
최근 게임
영웅
후드윙크
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:50
KDA
4/6/5
영웅
저격수
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:02
KDA
8/11/8
영웅
클링츠
선구자V
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:43
KDA
25/4/9
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
52:08
KDA
18/10/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
07:43
KDA
1/0/0
영웅
클링츠
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:46
KDA
15/4/5
영웅
후드윙크
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:53
KDA
12/3/12
영웅
후드윙크
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:15
KDA
13/6/13
영웅
클링츠
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:41
KDA
11/6/5
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
바람순찰자
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:50
KDA
9/14/13
영웅
클링츠
선구자V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:57
KDA
10/3/7
영웅
미포
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:06
KDA
10/16/2
영웅
클링츠
선구자V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:49
KDA
13/5/14
영웅
클링츠
선구자IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:39
KDA
11/6/8
1,705 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-1

2022-09-11

Record: 0-1

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-1

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 3-0

2022-09-18

Record: 1-1

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 1-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 1-0

2022-09-23

Record: 0-1

2022-09-24

Record: 2-2

2022-09-25

Record: 2-2

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 1-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 1-2

2022-10-02

Record: 2-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 1-1

2022-10-09

Record: 2-0

2022-10-10

Record: 1-0

2022-10-11

Record: 4-0

2022-10-12

Record: 1-1

2022-10-13

Record: 1-1

2022-10-14

Record: 2-3

2022-10-15

Record: 1-5

2022-10-16

Record: 2-1

2022-10-17

Record: 1-0

2022-10-18

Record: 4-0

2022-10-19

Record: 1-2

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 3-2

2022-10-22

Record: 6-2

2022-10-23

Record: 1-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 1-1

2022-10-27

Record: 2-1

2022-10-28

Record: 4-0

2022-10-29

Record: 1-5

2022-10-30

Record: 2-1

2022-10-31

Record: 0-1
11월

2022-11-01

Record: 1-1

2022-11-02

Record: 0-1

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 1-2

2022-11-05

Record: 3-1

2022-11-06

Record: 2-0

2022-11-07

Record: 2-0

2022-11-08

Record: 0-1

2022-11-09

Record: 0-2

2022-11-10

Record: 2-1

2022-11-11

Record: 2-2

2022-11-12

Record: 0-2

2022-11-13

Record: 0-2

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 3-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 1-1

2022-11-19

Record: 3-2

2022-11-20

Record: 2-0

2022-11-21

Record: 1-0

2022-11-22

Record: 0-1

2022-11-23

Record: 4-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-1

2022-11-26

Record: 0-1

2022-11-27

Record: 1-1

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 1-1

2022-11-30

Record: 4-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 2-1

2022-12-03

Record: 0-1

2022-12-04

Record: 1-1

2022-12-05

Record: 1-0

2022-12-06

Record: 4-2

2022-12-07

Record: 2-0

2022-12-08

Record: 2-2

2022-12-09

Record: 0-2
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,317
50.87%
기록되지 않은 경기65
52.31%
매치 유형매치승률
일반 매치1,099
50.59%
랭크 매치184
52.17%
게임 모드매치승률
자유 선택452
50.44%
개별 선발194
45.36%
그 외17
47.06%
진영매치승률
레디언트660
51.36%
다이어657
50.38%
지역매치승률
러시아852
50.70%
유렵 동부233
51.50%
그 외3
33.33%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:559169580
이름마지막 사용
Jellood
zitraks mode
JellLay

최근 업데이트