Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
57% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
55% 세이프레인
36% 오프레인
5% 미드레인
3% 로밍
0% 정글
43% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
72% 오프레인
26% 세이프레인
2% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
767
승률 %
56.32%
KDA
4.84
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 72.52%161 지원
 • 27.48%61 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.28%176 오프레인
 • 7.21%16 미드레인
 • 6.76%15 세이프레인
 • 6.31%14 로밍
 • 0.45%1 정글
매치
491
승률 %
46.44%
KDA
3.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%68 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.47%52 세이프레인
 • 17.65%12 미드레인
 • 5.88%4 오프레인
매치
485
승률 %
54.23%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.70%152 핵심
 • 1.30%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.43%110 오프레인
 • 22.08%34 미드레인
 • 5.19%8 세이프레인
 • 1.30%2 정글
매치
342
승률 %
57.89%
KDA
4.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%62 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.94%57 세이프레인
 • 8.06%5 오프레인
매치
309
승률 %
50.49%
KDA
3.16
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.14%34 핵심
 • 2.86%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.86%29 세이프레인
 • 8.57%3 미드레인
 • 8.57%3 오프레인
매치
296
승률 %
49.32%
KDA
3.12
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.45%21 핵심
 • 4.55%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 72.73%16 오프레인
 • 27.27%6 세이프레인
매치
248
승률 %
47.98%
KDA
3.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 63.48%73 핵심
 • 36.52%42 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.91%85 오프레인
 • 18.26%21 미드레인
 • 6.96%8 세이프레인
 • 0.87%1 로밍
매치
234
승률 %
55.56%
KDA
3.07
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 95.14%176 지원
 • 4.86%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 67.03%124 세이프레인
 • 25.41%47 오프레인
 • 5.95%11 미드레인
 • 1.62%3 로밍
매치
228
승률 %
57.89%
KDA
3.37
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%58 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.76%48 세이프레인
 • 15.52%9 미드레인
 • 1.72%1 오프레인
매치
227
승률 %
50.22%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 83.33%20 핵심
 • 16.67%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 45.83%11 미드레인
 • 33.33%8 세이프레인
 • 20.83%5 오프레인
최근 게임
영웅
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
26:29
KDA
6/4/12
영웅
미라나
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:47
KDA
6/4/6
영웅
리나
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:13
KDA
11/3/14
영웅
리나
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:31
KDA
10/8/15
영웅
미라나
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:33
KDA
7/3/31
영웅
파도사냥꾼
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:57
KDA
5/9/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:29
KDA
5/8/5
영웅
고대 영혼
집정관V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:51
KDA
4/6/22
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:07
KDA
2/10/7
영웅
파도사냥꾼
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:15
KDA
14/7/27
영웅
파도사냥꾼
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:19
KDA
9/9/26
영웅
강령사제
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:20
KDA
10/7/14
영웅
모래 제왕
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:18
KDA
7/6/40
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:20
KDA
2/8/2
영웅
리치
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
38:56
KDA
7/12/17
6,070 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 4-2

2022-08-27

Record: 2-3

2022-08-28

Record: 0-1

2022-08-29

Record: 4-3

2022-08-30

Record: 1-1

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-4

2022-09-03

Record: 1-1

2022-09-04

Record: 5-9

2022-09-05

Record: 2-2

2022-09-06

Record: 4-3

2022-09-07

Record: 1-0

2022-09-08

Record: 2-2

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-1

2022-09-24

Record: 2-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 1-1

2022-09-28

Record: 0-1

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 3-2

2022-10-10

Record: 0-1

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 2-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 2-0

2022-11-03

Record: 5-4

2022-11-04

Record: 1-0

2022-11-05

Record: 3-4

2022-11-06

Record: 0-1

2022-11-07

Record: 3-1

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 1-2

2022-11-10

Record: 2-2

2022-11-11

Record: 2-1

2022-11-12

Record: 2-2

2022-11-13

Record: 1-2

2022-11-14

Record: 4-1

2022-11-15

Record: 3-0

2022-11-16

Record: 1-4

2022-11-17

Record: 1-4

2022-11-18

Record: 3-2

2022-11-19

Record: 1-2

2022-11-20

Record: 3-4

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 2-3

2022-11-23

Record: 3-4

2022-11-24

Record: 2-0

2022-11-25

Record: 5-4

2022-11-26

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기11,585
50.41%
기록되지 않은 경기78
52.56%
매치 유형매치승률
일반 매치6,915
50.80%
랭크 매치4,581
49.75%
그 외32
71.88%
게임 모드매치승률
자유 선택10,199
50.51%
그 외1,264
50.08%
진영매치승률
다이어5,924
47.87%
레디언트5,661
53.06%
지역매치승률
남미6,462
51.72%
유럽 서부2,693
47.86%
그 외154
42.21%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:62241875
이름마지막 사용
Urza
Mimetic Desire
Urza, Planeswalker
Urza, Planewalker
UrZa

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.