Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
82% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
99% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
18%
지원 Breakdown:
67% 세이프레인
33% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
1,402
승률 %
55.14%
KDA
3.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.94%560 핵심
 • 1.06%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.00%549 오프레인
 • 1.24%7 세이프레인
 • 0.88%5 정글
 • 0.53%3 로밍
 • 0.35%2 미드레인
매치
216
승률 %
56.94%
KDA
4.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 57.50%46 핵심
 • 42.50%34 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.75%67 오프레인
 • 10.00%8 로밍
 • 5.00%4 세이프레인
 • 1.25%1 정글
매치
158
승률 %
49.37%
KDA
3.47
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%22 핵심
 • 50.00%22 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.36%27 오프레인
 • 31.82%14 세이프레인
 • 2.27%1 로밍
 • 2.27%1 정글
 • 2.27%1 미드레인
매치
149
승률 %
52.35%
KDA
2.56
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.78%31 핵심
 • 39.22%20 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.24%45 오프레인
 • 11.76%6 세이프레인
매치
98
승률 %
46.94%
KDA
3.01
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.10%27 핵심
 • 6.90%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.55%28 오프레인
 • 3.45%1 세이프레인
매치
89
승률 %
48.31%
KDA
3.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 오프레인
 • 44.44%4 세이프레인
매치
84
승률 %
42.86%
KDA
3.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.55%56 핵심
 • 3.45%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.28%57 오프레인
 • 1.72%1 세이프레인
매치
45
승률 %
46.67%
KDA
2.82
매치
38
승률 %
39.47%
KDA
2.40
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 세이프레인
매치
36
승률 %
41.67%
KDA
3.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%4 핵심
 • 50.00%4 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%8 오프레인
최근 게임
영웅
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:08
KDA
6/5/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:51
KDA
4/11/11
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:20
KDA
9/5/20
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:09
KDA
12/8/14
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:55
KDA
6/7/5
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:49
KDA
4/11/15
영웅
마르시
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x4
개별 선발
플레이
44:33
KDA
16/9/24
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:21
KDA
5/12/23
영웅
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:07
KDA
2/5/7
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:51
KDA
11/4/11
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
19:08
KDA
8/1/12
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:30
KDA
15/2/12
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:45
KDA
12/9/11
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:01
KDA
1/9/4
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:26
KDA
6/8/10
3,220 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-20

Record: 0-0

2022-12-21

Record: 0-0

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 0-0

2022-12-25

Record: 0-0

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 2-0

2023-01-08

Record: 1-0

2023-01-09

Record: 0-1

2023-01-10

Record: 1-2

2023-01-11

Record: 2-2

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-0

2023-01-15

Record: 0-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 0-0

2023-02-10

Record: 0-0

2023-02-11

Record: 0-0

2023-02-12

Record: 0-0

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-0

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 0-0

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,224
51.89%
기록되지 않은 경기106
24.53%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,184
52.52%
일반 매치959
50.99%
토너먼트80
46.25%
게임 모드매치승률
자유 선택2,655
51.86%
그 외548
51.64%
진영매치승률
레디언트1,617
53.87%
다이어1,607
49.91%
지역매치승률
러시아1,625
51.75%
유럽 서부997
51.76%
유렵 동부357
53.50%
그 외12
25.00%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:65996574
이름마지막 사용
Darka
Darker
DarkaAngel
MakAmo
3KG●

최근 업데이트