Pale Mannie

Pale Mannie요약

최근 경기
1,105-869-39
기록
54.89%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
69% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
66% 오프레인
19% 미드레인
14% 세이프레인
1% 정글
0% 로밍
31% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
52% 세이프레인
48% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
55
승률 %
58.18%
KDA
3.41
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 53.85%7 지원
 • 46.15%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.23%9 오프레인
 • 15.38%2 로밍
 • 15.38%2 세이프레인
매치
45
승률 %
66.67%
KDA
3.14
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.00%9 오프레인
 • 10.00%1 세이프레인
매치
44
승률 %
56.82%
KDA
2.02
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 세이프레인
 • 40.00%2 정글
매치
41
승률 %
48.78%
KDA
2.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 오프레인
매치
41
승률 %
53.66%
KDA
4.15
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 69.23%9 핵심
 • 30.77%4 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.62%11 오프레인
 • 7.69%1 미드레인
 • 7.69%1 세이프레인
매치
38
승률 %
63.16%
KDA
4.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%24 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.83%23 오프레인
 • 4.17%1 미드레인
매치
35
승률 %
60.00%
KDA
3.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%4 핵심
 • 33.33%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 세이프레인
 • 33.33%2 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
35
승률 %
68.57%
KDA
3.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%12 오프레인
매치
34
승률 %
52.94%
KDA
2.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
34
승률 %
64.71%
KDA
4.14
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 85.71%6 핵심
 • 14.29%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 42.86%3 오프레인
 • 28.57%2 미드레인
 • 28.57%2 세이프레인
최근 게임
영웅
그림자 주술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:07
KDA
1/5/22
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:44
KDA
5/13/12
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:56
KDA
8/16/20
영웅
전능기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:56
KDA
5/8/8
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:16
KDA
6/8/8
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:28
KDA
16/11/17
영웅
길쌈꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:49
KDA
4/5/23
영웅
천갑검사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:09
KDA
4/9/19
영웅
흑마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:45
KDA
4/8/26
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:31
KDA
3/7/9
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:13
KDA
20/4/18
영웅
슬라다
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:36
KDA
4/7/18
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:54
KDA
4/8/7
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:33
KDA
12/10/31
영웅
켄타우로스 전쟁용사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:07
KDA
6/4/16
3,880 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-18

Record: 0-0

2022-02-19

Record: 0-0

2022-02-20

Record: 0-0

2022-02-21

Record: 0-0

2022-02-22

Record: 0-0

2022-02-23

Record: 0-0

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-0
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 0-0

2022-03-04

Record: 0-0

2022-03-05

Record: 0-0

2022-03-06

Record: 0-0

2022-03-07

Record: 0-0

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 0-0

2022-03-10

Record: 0-0

2022-03-11

Record: 0-0

2022-03-12

Record: 0-0

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 0-0

2022-03-16

Record: 0-0

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 0-0

2022-03-19

Record: 0-0

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 0-0

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 0-0

2022-03-24

Record: 0-0

2022-03-25

Record: 0-0

2022-03-26

Record: 0-0

2022-03-27

Record: 0-0

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,168
54.43%
기록되지 않은 경기59
50.85%
매치 유형매치승률
일반 매치1,445
53.08%
랭크 매치697
55.95%
게임 모드매치승률
자유 선택1,313
54.23%
개별 선발312
55.45%
무작위 선발277
55.60%
그 외143
59.44%
진영매치승률
레디언트1,098
57.65%
다이어1,070
51.12%
지역매치승률
유럽 서부1,432
54.40%
유렵 동부392
53.57%
러시아248
56.45%
그 외95
52.63%
Data Quality
C
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:70837226
이름마지막 사용
Pale Mannie
Goethe
Goethe forever in...
Mr. Lean
Hübschling

최근 업데이트