agent13.37 стрея

agent13.37 стрея요약

최근 경기
351-410-74
기록
42.04%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
34
승률 %
52.94%
KDA
2.06
매치
33
승률 %
57.58%
KDA
2.30
매치
33
승률 %
33.33%
KDA
1.14
매치
32
승률 %
46.88%
KDA
2.30
매치
32
승률 %
43.75%
KDA
1.69
매치
31
승률 %
51.61%
KDA
2.29
매치
20
승률 %
50.00%
KDA
1.45
매치
19
승률 %
52.63%
KDA
1.80
매치
19
승률 %
36.84%
KDA
1.70
매치
19
승률 %
47.37%
KDA
1.66
최근 게임
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:45
KDA
21/6/10
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:34
KDA
8/9/22
영웅
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:52
KDA
34/1/9
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:19
KDA
5/4/7
영웅
루빅
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:43
KDA
11/4/18
영웅
트롤 전쟁군주
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:57
KDA
4/8/5
영웅
흡혈마
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:18
KDA
18/1/5
영웅
모플링
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:02
KDA
14/2/4
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:35
KDA
18/1/13
영웅
슬라다
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
42:09
KDA
6/5/12
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
30:32
KDA
3/7/5
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
38:05
KDA
4/13/7
영웅
불꽃령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
32:53
KDA
15/3/18
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
37:58
KDA
2/10/7
영웅
아바돈
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
18:39
KDA
3/2/11
1,740 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2019-10-29

Record: 0-0

2019-10-30

Record: 0-0

2019-10-31

Record: 0-0
11월

2019-11-01

Record: 0-0

2019-11-02

Record: 0-0

2019-11-03

Record: 0-0

2019-11-04

Record: 0-0

2019-11-05

Record: 0-0

2019-11-06

Record: 0-0

2019-11-07

Record: 0-0

2019-11-08

Record: 0-0

2019-11-09

Record: 0-0

2019-11-10

Record: 0-0

2019-11-11

Record: 0-0

2019-11-12

Record: 0-0

2019-11-13

Record: 0-0

2019-11-14

Record: 0-0

2019-11-15

Record: 0-0

2019-11-16

Record: 0-0

2019-11-17

Record: 0-0

2019-11-18

Record: 0-0

2019-11-19

Record: 0-0

2019-11-20

Record: 0-0

2019-11-21

Record: 0-0

2019-11-22

Record: 0-0

2019-11-23

Record: 0-0

2019-11-24

Record: 0-0

2019-11-25

Record: 0-0

2019-11-26

Record: 0-0

2019-11-27

Record: 0-0

2019-11-28

Record: 0-0

2019-11-29

Record: 0-0

2019-11-30

Record: 0-0
12월

2019-12-01

Record: 0-0

2019-12-02

Record: 0-0

2019-12-03

Record: 0-0

2019-12-04

Record: 0-0

2019-12-05

Record: 0-0

2019-12-06

Record: 0-0

2019-12-07

Record: 0-0

2019-12-08

Record: 0-0

2019-12-09

Record: 0-0

2019-12-10

Record: 0-0

2019-12-11

Record: 0-0

2019-12-12

Record: 0-0

2019-12-13

Record: 0-0

2019-12-14

Record: 0-0

2019-12-15

Record: 0-0

2019-12-16

Record: 0-0

2019-12-17

Record: 0-0

2019-12-18

Record: 0-0

2019-12-19

Record: 0-0

2019-12-20

Record: 0-0

2019-12-21

Record: 0-0

2019-12-22

Record: 0-0

2019-12-23

Record: 0-0

2019-12-24

Record: 0-0

2019-12-25

Record: 0-0

2019-12-26

Record: 0-0

2019-12-27

Record: 0-0

2019-12-28

Record: 0-0

2019-12-29

Record: 0-0

2019-12-30

Record: 0-0

2019-12-31

Record: 0-0
1월 2020

2020-01-01

Record: 0-0

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 0-0

2020-01-05

Record: 0-0

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-0

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 0-0

2020-01-25

Record: 0-0

2020-01-26

Record: 0-0

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 2-0

2020-01-29

Record: 5-2
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기971
41.81%
기록되지 않은 경기89
38.20%
매치 유형매치승률
일반 매치879
41.98%
랭크 매치92
40.22%
게임 모드매치승률
자유 선택731
41.18%
능력 조합108
37.96%
그 외108
49.07%
진영매치승률
레디언트517
40.43%
다이어454
43.39%
지역매치승률
러시아533
42.21%
유럽 서부322
41.93%
유렵 동부80
42.50%
그 외35
31.43%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:74169714
이름마지막 사용
agent13.37 стрея
agent13.37
SilvaT
B1ackdragTheKing
THE_LEGEND_27

최근 업데이트