stats the kingmaker

stats the kingmaker요약

최근 경기
2,668-2,660-55
기록
49.56%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
62% 세이프레인
37% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
473
승률 %
57.93%
KDA
2.78
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.92%92 지원
 • 1.08%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.02%80 세이프레인
 • 7.53%7 오프레인
 • 3.23%3 로밍
 • 2.15%2 정글
 • 1.08%1 미드레인
매치
399
승률 %
52.38%
KDA
2.44
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%30 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.00%27 세이프레인
 • 3.33%1 로밍
 • 3.33%1 정글
 • 3.33%1 오프레인
매치
365
승률 %
46.58%
KDA
3.49
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%135 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.59%125 세이프레인
 • 3.70%5 오프레인
 • 2.22%3 정글
 • 0.74%1 로밍
 • 0.74%1 미드레인
매치
317
승률 %
53.94%
KDA
3.21
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%226 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.61%198 세이프레인
 • 9.29%21 오프레인
 • 1.77%4 로밍
 • 0.88%2 정글
 • 0.44%1 미드레인
매치
310
승률 %
52.90%
KDA
4.86
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.26%103 지원
 • 3.74%4 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.05%91 세이프레인
 • 11.21%12 오프레인
 • 1.87%2 정글
 • 0.93%1 로밍
 • 0.93%1 미드레인
매치
273
승률 %
53.11%
KDA
4.28
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.12%146 지원
 • 9.88%16 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.95%136 오프레인
 • 9.88%16 세이프레인
 • 4.32%7 로밍
 • 1.85%3 정글
매치
266
승률 %
51.50%
KDA
3.25
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.62%33 세이프레인
 • 10.26%4 오프레인
 • 2.56%1 로밍
 • 2.56%1 정글
매치
261
승률 %
40.61%
KDA
2.94
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.88%177 지원
 • 1.12%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.85%168 세이프레인
 • 6.15%11 오프레인
매치
244
승률 %
51.64%
KDA
2.56
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.71%153 지원
 • 1.29%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.84%147 세이프레인
 • 3.87%6 오프레인
 • 0.65%1 로밍
 • 0.65%1 정글
매치
212
승률 %
46.23%
KDA
5.76
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.91%30 지원
 • 9.09%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 42.42%14 세이프레인
 • 24.24%8 미드레인
 • 24.24%8 오프레인
 • 6.06%2 로밍
 • 3.03%1 정글
최근 게임
영웅
대즐
거장III
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
34:47
KDA
1/9/19
영웅
대즐
거장III
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:57
KDA
1/9/26
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:00
KDA
4/7/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
49:09
KDA
1/10/10
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
42:42
KDA
3/8/8
영웅
불사조
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
43:17
KDA
2/7/8
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
52:51
KDA
3/7/20
영웅
대즐
거장III
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
32:59
KDA
4/3/18
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
49:14
KDA
6/9/15
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
35:31
KDA
4/3/16
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:46
KDA
2/5/3
영웅
불사조
거장I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:45
KDA
10/4/21
영웅
불사조
거장II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:21
KDA
7/4/15
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:11
KDA
3/5/15
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:54
KDA
3/6/36
4,070 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 5-1

2022-06-28

Record: 1-3

2022-06-29

Record: 3-0

2022-06-30

Record: 2-0
7월

2022-07-01

Record: 5-3

2022-07-02

Record: 2-3

2022-07-03

Record: 2-0

2022-07-04

Record: 1-3

2022-07-05

Record: 3-4

2022-07-06

Record: 4-6

2022-07-07

Record: 1-4

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 2-0

2022-07-10

Record: 4-3

2022-07-11

Record: 4-4

2022-07-12

Record: 0-7

2022-07-13

Record: 1-2

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 1-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-2

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 1-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-2

2022-08-18

Record: 1-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-1

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 2-1

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 1-1

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 2-2

2022-09-05

Record: 0-1

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,425
49.40%
기록되지 않은 경기41
34.15%
매치 유형매치승률
일반 매치2,774
47.66%
랭크 매치2,640
51.36%
게임 모드매치승률
자유 선택5,163
49.56%
그 외235
47.66%
진영매치승률
레디언트2,763
52.37%
다이어2,662
46.32%
지역매치승률
동남아시아3,551
49.87%
미국 동부1,034
49.42%
미국 서부455
47.69%
그 외160
45.63%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:76263643
이름마지막 사용
stats the kingmaker
stats is losing hair
stats the posh twat
excrement-y
#dothedeed (metal...

최근 업데이트