Feed and Blame

Feed and Blame요약

최근 경기
1757
최근 업데이트
솔로 MMR
1393
최근 업데이트
파티 MMR
676-635-25
기록
50.60%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
83% 핵심
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
60% 오프레인
40% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
17%
오프레인
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
115
승률 %
48.70%
KDA
2.23
매치
102
승률 %
59.80%
KDA
2.70
매치
96
승률 %
52.08%
KDA
2.16
매치
86
승률 %
63.95%
KDA
2.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
68
승률 %
58.82%
KDA
2.60
매치
62
승률 %
53.23%
KDA
3.31
매치
55
승률 %
60.00%
KDA
2.72
매치
42
승률 %
38.10%
KDA
1.73
매치
42
승률 %
40.48%
KDA
1.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
36
승률 %
50.00%
KDA
2.48
최근 게임
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:37
KDA
5/7/8
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:50
KDA
2/13/7
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:30
KDA
4/2/9
영웅
혈귀
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:41
KDA
4/12/5
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:30
KDA
1/8/0
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:15
KDA
4/6/10
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:40
KDA
2/13/5
영웅
라이온
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
59:58
KDA
3/14/16
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
59:00
KDA
6/9/16
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:01
KDA
3/11/4
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:10
KDA
3/3/13
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:15
KDA
1/10/3
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:35
KDA
3/8/3
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:58
KDA
2/7/5
영웅
수정의 여인
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:58
KDA
4/13/8
2,375 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0

2018-08-15

Record: 0-0

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,338
50.60%
기록되지 않은 경기8
50.00%
매치 유형매치승률
일반 매치700
49.57%
랭크 매치636
51.73%
팀 매치2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,286
50.78%
그 외52
46.15%
진영매치승률
레디언트673
50.97%
다이어665
50.23%
지역매치승률
동남아시아443
46.73%
유럽 서부289
49.83%
유렵 동부87
56.32%
그 외49
48.98%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:80735554
이름마지막 사용
Feed and Blame
MMR Booster
Winning Formula
N oo b Su pp or t
Why Do I Always L...

최근 업데이트