Höns

Höns요약

최근 경기
2,388-1,947-39
기록
54.60%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
91% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
48% 오프레인
41% 세이프레인
11% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
56% 오프레인
33% 세이프레인
11% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
192
승률 %
64.06%
KDA
3.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%37 세이프레인
매치
167
승률 %
62.28%
KDA
3.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.00%19 핵심
 • 5.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.00%19 세이프레인
 • 5.00%1 오프레인
매치
153
승률 %
58.82%
KDA
2.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%27 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%27 세이프레인
매치
142
승률 %
54.23%
KDA
2.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%15 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%10 오프레인
 • 13.33%2 미드레인
 • 13.33%2 세이프레인
 • 6.67%1 정글
매치
142
승률 %
52.11%
KDA
2.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%11 세이프레인
 • 8.33%1 오프레인
매치
134
승률 %
59.70%
KDA
3.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.91%20 세이프레인
 • 9.09%2 오프레인
매치
131
승률 %
57.25%
KDA
2.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.65%22 세이프레인
 • 4.35%1 미드레인
매치
131
승률 %
58.78%
KDA
2.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.15%25 핵심
 • 3.85%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.31%24 미드레인
 • 7.69%2 오프레인
매치
124
승률 %
60.48%
KDA
3.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.54%16 세이프레인
 • 34.62%9 미드레인
 • 3.85%1 정글
매치
117
승률 %
56.41%
KDA
2.32
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 55.17%16 지원
 • 44.83%13 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 48.28%14 오프레인
 • 27.59%8 로밍
 • 20.69%6 미드레인
 • 3.45%1 세이프레인
최근 게임
영웅
제우스
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
35:43
KDA
4/9/27
영웅
가시멧돼지
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
1:03:52
KDA
8/15/18
영웅
루빅
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
39:55
KDA
10/9/9
영웅
드로우 레인저
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:44
KDA
9/7/6
영웅
마르스
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:07
KDA
3/11/11
영웅
루빅
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:21
KDA
9/8/15
영웅
파도사냥꾼
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
38:08
KDA
4/10/13
영웅
벌목꾼
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
40:49
KDA
9/4/8
영웅
루빅
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
43:20
KDA
1/13/15
영웅
루빅
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
45:33
KDA
7/8/12
영웅
폭풍령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
37:23
KDA
2/6/5
영웅
슬라다
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:58
KDA
7/12/15
영웅
우르사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
29:25
KDA
14/4/11
영웅
마르스
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
29:41
KDA
9/4/12
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:51
KDA
8/13/21
5,070 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-10-29

Record: 1-0

2021-10-30

Record: 0-0

2021-10-31

Record: 0-0
11월

2021-11-01

Record: 0-1

2021-11-02

Record: 2-0

2021-11-03

Record: 1-0

2021-11-04

Record: 1-1

2021-11-05

Record: 2-0

2021-11-06

Record: 2-0

2021-11-07

Record: 1-0

2021-11-08

Record: 0-0

2021-11-09

Record: 2-0

2021-11-10

Record: 2-1

2021-11-11

Record: 1-0

2021-11-12

Record: 0-0

2021-11-13

Record: 0-0

2021-11-14

Record: 0-1

2021-11-15

Record: 0-0

2021-11-16

Record: 1-0

2021-11-17

Record: 0-1

2021-11-18

Record: 0-0

2021-11-19

Record: 0-0

2021-11-20

Record: 0-0

2021-11-21

Record: 0-0

2021-11-22

Record: 0-0

2021-11-23

Record: 0-0

2021-11-24

Record: 0-0

2021-11-25

Record: 0-0

2021-11-26

Record: 0-0

2021-11-27

Record: 0-0

2021-11-28

Record: 0-1

2021-11-29

Record: 0-0

2021-11-30

Record: 1-0
12월

2021-12-01

Record: 0-0

2021-12-02

Record: 0-0

2021-12-03

Record: 0-0

2021-12-04

Record: 0-0

2021-12-05

Record: 0-0

2021-12-06

Record: 0-0

2021-12-07

Record: 0-0

2021-12-08

Record: 0-0

2021-12-09

Record: 0-0

2021-12-10

Record: 0-0

2021-12-11

Record: 0-0

2021-12-12

Record: 0-0

2021-12-13

Record: 0-0

2021-12-14

Record: 1-0

2021-12-15

Record: 1-0

2021-12-16

Record: 0-1

2021-12-17

Record: 0-0

2021-12-18

Record: 0-0

2021-12-19

Record: 0-0

2021-12-20

Record: 0-0

2021-12-21

Record: 0-0

2021-12-22

Record: 0-0

2021-12-23

Record: 0-0

2021-12-24

Record: 0-0

2021-12-25

Record: 0-0

2021-12-26

Record: 0-0

2021-12-27

Record: 0-0

2021-12-28

Record: 0-0

2021-12-29

Record: 0-0

2021-12-30

Record: 0-0

2021-12-31

Record: 0-0
1월 2022

2022-01-01

Record: 0-0

2022-01-02

Record: 0-0

2022-01-03

Record: 0-0

2022-01-04

Record: 0-0

2022-01-05

Record: 0-0

2022-01-06

Record: 0-0

2022-01-07

Record: 0-1

2022-01-08

Record: 0-0

2022-01-09

Record: 0-0

2022-01-10

Record: 0-0

2022-01-11

Record: 0-0

2022-01-12

Record: 0-2

2022-01-13

Record: 0-0

2022-01-14

Record: 0-0

2022-01-15

Record: 0-0

2022-01-16

Record: 0-1

2022-01-17

Record: 0-0

2022-01-18

Record: 0-0

2022-01-19

Record: 0-1

2022-01-20

Record: 0-0

2022-01-21

Record: 0-1

2022-01-22

Record: 0-0

2022-01-23

Record: 0-1

2022-01-24

Record: 0-1

2022-01-25

Record: 0-0

2022-01-26

Record: 1-0

2022-01-27

Record: 0-0

2022-01-28

Record: 1-1

2022-01-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,442
54.59%
기록되지 않은 경기24
50.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,654
53.50%
일반 매치1,736
56.34%
사용자 지정2
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택4,236
54.86%
그 외162
48.15%
진영매치승률
레디언트2,279
57.09%
다이어2,163
51.96%
지역매치승률
유럽 서부2,691
53.18%
유렵 동부1,365
58.75%
그 외57
43.86%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
Flo
Flo 4
25.00%
닉네임STEAM_0:1:83996928
이름마지막 사용
Höns
Hons
Big Booba
secret
Kofla Hons

최근 업데이트