Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
63% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
60% 세이프레인
30% 오프레인
10% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
38% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
50% 세이프레인
33% 오프레인
17% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
40
승률 %
55.00%
KDA
1.89
매치
26
승률 %
53.85%
KDA
3.06
매치
26
승률 %
53.85%
KDA
2.46
매치
25
승률 %
48.00%
KDA
2.27
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
23
승률 %
65.22%
KDA
2.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
23
승률 %
52.17%
KDA
2.34
매치
23
승률 %
52.17%
KDA
2.63
매치
23
승률 %
78.26%
KDA
3.40
매치
19
승률 %
63.16%
KDA
2.84
매치
18
승률 %
44.44%
KDA
2.08
최근 게임
영웅
지하군주
성전사II
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
45:06
KDA
3/5/24
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
33:44
KDA
4/6/22
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
28:26
KDA
5/6/7
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:34
KDA
5/2/16
영웅
미라나
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
39:37
KDA
9/9/16
영웅
리키
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:34
KDA
7/5/14
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:54
KDA
10/3/17
영웅
리키
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:19
KDA
9/6/12
영웅
리치
수호자III
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
22:41
KDA
2/5/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
26:28
KDA
9/7/12
영웅
후드윙크
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
20:02
KDA
8/2/10
영웅
용기사
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
21:21
KDA
1/9/5
영웅
제우스
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
1:02:17
KDA
9/15/44
영웅
벌목꾼
성전사II
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
40:25
KDA
7/8/11
영웅
클링츠
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:10
KDA
8/5/8
1,935 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-0

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-0

2023-01-15

Record: 0-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 0-0

2023-02-10

Record: 0-0

2023-02-11

Record: 0-0

2023-02-12

Record: 0-0

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-0

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 0-0

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-1

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0

2023-03-23

Record: 0-0

2023-03-24

Record: 0-0

2023-03-25

Record: 0-0

2023-03-26

Record: 0-0

2023-03-27

Record: 0-0

2023-03-28

Record: 0-0

2023-03-29

Record: 0-0

2023-03-30

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,098
51.23%
기록되지 않은 경기95
57.89%
매치 유형매치승률
일반 매치2,460
51.18%
랭크 매치308
51.95%
게임 모드매치승률
자유 선택510
53.53%
능력 조합485
56.08%
개별 선발74
40.54%
그 외57
56.14%
진영매치승률
레디언트1,580
53.04%
다이어1,518
49.34%
지역매치승률
동남아시아3,065
51.26%
그 외27
48.15%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:90000692
이름마지막 사용
Tenryū
Tenma Ryu
Rajang
Con D. Oriano
JonsenG

최근 업데이트