rice farmer

rice farmer요약

최근 경기
445-304-46
기록
55.97%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
88% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
46% 미드레인
38% 오프레인
15% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
12%
지원 Breakdown:
83% 오프레인
17% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
237
승률 %
71.73%
KDA
5.37
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%177 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.53%139 미드레인
 • 12.43%22 세이프레인
 • 8.47%15 오프레인
 • 0.56%1 로밍
매치
88
승률 %
70.45%
KDA
4.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%45 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.67%39 미드레인
 • 4.44%2 로밍
 • 4.44%2 오프레인
 • 4.44%2 세이프레인
매치
31
승률 %
32.26%
KDA
2.24
매치
27
승률 %
48.15%
KDA
1.81
매치
22
승률 %
54.55%
KDA
1.62
매치
21
승률 %
28.57%
KDA
1.04
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
18
승률 %
61.11%
KDA
2.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.86%13 핵심
 • 7.14%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 오프레인
매치
15
승률 %
33.33%
KDA
2.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%5 세이프레인
매치
15
승률 %
46.67%
KDA
1.29
매치
14
승률 %
28.57%
KDA
1.71
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:23
KDA
1/14/10
영웅
불꽃령
Rank Unavailable
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:17
KDA
16/5/9
영웅
도끼전사
전설IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
56:24
KDA
17/10/33
영웅
원시 야수
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:07
KDA
28/12/14
영웅
나무정령 수호자
Rank Unavailable
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:20
KDA
7/13/30
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:41
KDA
15/4/19
영웅
도끼전사
전설IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:49
KDA
15/1/14
영웅
도끼전사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
58:58
KDA
4/45/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:44
KDA
17/4/13
영웅
도끼전사
전설II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:23
KDA
9/2/15
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:18
KDA
8/3/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:52
KDA
8/9/17
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:12
KDA
19/6/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:26
KDA
16/3/23
영웅
슬라다
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:30
KDA
4/11/16
1,635 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 0-0

2022-12-25

Record: 0-0

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-0

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-1

2023-01-15

Record: 0-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 0-0

2023-02-10

Record: 0-0

2023-02-11

Record: 0-0

2023-02-12

Record: 0-0

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-0

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 0-0

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기826
56.30%
기록되지 않은 경기25
36.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치427
68.85%
일반 매치399
42.86%
게임 모드매치승률
자유 선택592
59.63%
개별 선발195
46.15%
그 외15
33.33%
진영매치승률
다이어432
56.02%
레디언트394
56.60%
지역매치승률
미국 동부304
67.11%
러시아210
39.52%
미국 서부146
73.97%
유럽 서부97
41.24%
유렵 동부56
41.07%
남미2
0.00%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:92084376
이름마지막 사용
rice farmer
autisticTeammates...
autisticTeammates...
autisticTeammates
autisticRetard

최근 업데이트