iM gOINg mId

iM gOINg mId요약

최근 경기
2004
최근 업데이트
솔로 MMR
2046
최근 업데이트
파티 MMR
354-381-37
기록
45.85%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
93% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
81% 미드레인
11% 세이프레인
7% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
56
승률 %
48.21%
KDA
2.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
45
승률 %
48.89%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 미드레인
매치
39
승률 %
53.85%
KDA
3.07
매치
34
승률 %
29.41%
KDA
2.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
34
승률 %
29.41%
KDA
2.62
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
31
승률 %
58.06%
KDA
3.21
매치
29
승률 %
34.48%
KDA
3.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
25
승률 %
56.00%
KDA
2.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
23
승률 %
47.83%
KDA
2.83
매치
22
승률 %
54.55%
KDA
3.41
최근 게임
영웅
그림자 마귀
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
34:24
KDA
29/5/15
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
31:34
KDA
21/0/12
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
41:10
KDA
24/5/2
영웅
거미여왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
41:48
KDA
9/7/3
영웅
땜장이
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
29:50
KDA
4/2/5
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
30:30
KDA
21/1/13
영웅
그림자 마귀
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
29:57
KDA
9/5/6
영웅
모플링
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
53:51
KDA
11/3/8
영웅
모래 제왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
1:03:01
KDA
8/13/37
영웅
타이니
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
41:52
KDA
4/7/4
영웅
전능기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
41:33
KDA
7/4/30
영웅
파멸의 사도
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
39:48
KDA
6/5/18
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:02
KDA
8/10/4
영웅
비사지
일반 매치 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:19
KDA
3/2/1
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:58
KDA
7/9/6
2,160 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기789
46.26%
기록되지 않은 경기11
45.45%
매치 유형매치승률
일반 매치429
45.69%
랭크 매치344
45.93%
게임 모드매치승률
자유 선택548
45.62%
개별 선발189
44.44%
캡틴 모드51
60.78%
진영매치승률
다이어402
44.53%
레디언트387
48.06%
지역매치승률
동남아시아776
46.52%
그 외13
30.77%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC-
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:92121922
이름마지막 사용
iM gOINg mId
Thane.K3v-
-K3v-
MPB.'K3v-.Booster
C0cky

최근 업데이트