Teenage boy Friendly thoughts

Teenage boy Friendly thoughts요약

최근 경기
483-441-18
기록
51.27%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
85% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
59% 미드레인
27% 세이프레인
9% 오프레인
5% 정글
0% 로밍
15%
지원 Breakdown:
75% 세이프레인
25% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
118
승률 %
46.61%
KDA
1.99
매치
110
승률 %
61.82%
KDA
4.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
60
승률 %
43.33%
KDA
2.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 미드레인
매치
53
승률 %
56.60%
KDA
1.92
매치
53
승률 %
67.92%
KDA
3.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
41
승률 %
65.85%
KDA
2.99
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
23
승률 %
60.87%
KDA
2.68
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
23
승률 %
43.48%
KDA
2.66
매치
21
승률 %
42.86%
KDA
2.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
21
승률 %
47.62%
KDA
1.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
최근 게임
영웅
지진술사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
56:35
KDA
10/13/21
영웅
슬라다
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
25:28
KDA
3/7/10
영웅
퍼지
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
32:50
KDA
4/2/0
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:48
KDA
13/11/14
영웅
루나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:03
KDA
5/6/10
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:13
KDA
10/9/4
영웅
외계 침략자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:29
KDA
4/17/6
영웅
흑버들
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:13
KDA
1/9/20
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
49:23
KDA
10/7/8
영웅
가면무사
봇 매치
결과
승리
종류
자유 선택
플레이
29:04
KDA
22/2/38
영웅
결과
승리
종류
자유 선택
플레이
32:12
KDA
7/7/14
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:33
KDA
5/9/3
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:18
KDA
1/8/8
영웅
흑버들
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:04
KDA
5/11/20
영웅
결과
패배
종류
Frostivus 🎅
Custom Game
플레이
17:54
KDA
0/10/0
2,010 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 0-0

2018-05-26

Record: 0-0

2018-05-27

Record: 0-0

2018-05-28

Record: 0-0

2018-05-29

Record: 0-0

2018-05-30

Record: 0-0

2018-05-31

Record: 0-0
6월

2018-06-01

Record: 0-0

2018-06-02

Record: 0-0

2018-06-03

Record: 0-0

2018-06-04

Record: 0-0

2018-06-05

Record: 0-0

2018-06-06

Record: 0-0

2018-06-07

Record: 0-0

2018-06-08

Record: 0-0

2018-06-09

Record: 0-0

2018-06-10

Record: 0-0

2018-06-11

Record: 0-0

2018-06-12

Record: 0-0

2018-06-13

Record: 0-0

2018-06-14

Record: 0-0

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 0-0

2018-06-19

Record: 0-0

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기945
51.22%
기록되지 않은 경기20
40.00%
매치 유형매치승률
일반 매치844
48.93%
랭크 매치99
70.71%
토너먼트2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택616
53.08%
개별 선발321
47.35%
그 외7
71.43%
진영매치승률
레디언트484
52.07%
다이어461
50.33%
지역매치승률
동남아시아812
52.34%
그 외108
37.96%
Data Quality
Sorry, we're still back-filling your profile. Please check back soon for updated stats.
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:94636203
이름마지막 사용
Teenage boy Frien...
Swedish キリト
IM NOT SMURF
Gerald
RETARD CHILD

최근 업데이트