hondo

hondo요약

최근 경기
5-3-2
기록
50.00%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
최근 게임
영웅
바이퍼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:45
KDA
8/8/13
영웅
자연의 예언자
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
55:07
KDA
0/11/3
영웅
미라나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:44
KDA
6/7/13
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
19:19
KDA
0/1/1
영웅
미라나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
56:17
KDA
5/11/20
영웅
컨카
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:41
KDA
16/10/19
영웅
가면무사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:29
KDA
24/2/4
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:52
KDA
0/0/0
영웅
바이퍼
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:52
KDA
19/7/4
영웅
바이퍼
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:42
KDA
42/1/1
영웅
바이퍼
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:34
KDA
22/1/7
115 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0

2018-08-15

Record: 0-0

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기10
50.00%
기록되지 않은 경기1
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치10
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택10
50.00%
진영매치승률
레디언트6
66.67%
다이어4
25.00%
지역매치승률
유럽 서부5
20.00%
유렵 동부5
80.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:98354025
이름마지막 사용
hope
knightly brave be...
sharkybeaver절대로

최근 업데이트