Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
67% 핵심
세이프레인
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
37% 세이프레인
34% 오프레인
29% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
33% 지원
지원 Breakdown:
45% 오프레인
39% 세이프레인
12% 로밍
3% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
60
승률 %
50.00%
KDA
2.59
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%6 지원
 • 33.33%3 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 44.44%4 로밍
 • 33.33%3 오프레인
 • 22.22%2 미드레인
매치
46
승률 %
47.83%
KDA
3.30
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%10 미드레인
매치
31
승률 %
67.74%
KDA
3.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 80.00%4 핵심
 • 20.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 미드레인
 • 20.00%1 로밍
매치
29
승률 %
48.28%
KDA
2.89
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
28
승률 %
78.57%
KDA
6.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%9 세이프레인
매치
24
승률 %
20.83%
KDA
2.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 핵심
 • 33.33%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 미드레인
 • 33.33%1 로밍
매치
23
승률 %
69.57%
KDA
2.84
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 80.00%4 지원
 • 20.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.00%2 오프레인
 • 40.00%2 세이프레인
 • 20.00%1 로밍
매치
22
승률 %
59.09%
KDA
3.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 오프레인
매치
21
승률 %
28.57%
KDA
1.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 오프레인
 • 25.00%1 세이프레인
매치
21
승률 %
57.14%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 오프레인
최근 게임
영웅
항마사
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
42:46
KDA
18/6/13
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
47:33
KDA
1/10/20
영웅
혈귀
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
37:15
KDA
9/4/15
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
30:40
KDA
12/4/3
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
35:01
KDA
5/8/10
영웅
폭풍령
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
25:47
KDA
12/3/7
영웅
리치
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
30:58
KDA
12/8/34
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
기술단
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:21
KDA
9/13/8
영웅
퍼지
거장II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:04
KDA
7/10/6
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:11
KDA
1/6/6
영웅
저주술사
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
39:27
KDA
19/11/8
영웅
자이로콥터
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:02
KDA
6/13/18
영웅
스벤
집정관II
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
44:01
KDA
20/12/15
영웅
그림자 주술사
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
05:11
KDA
0/1/1
2,735 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-1
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 1-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 1-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 1-1

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-3

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-3

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 3-0

2022-06-21

Record: 1-2

2022-06-22

Record: 1-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,096
49.82%
기록되지 않은 경기8
50.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치715
49.23%
일반 매치375
50.67%
사용자 지정2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택963
50.26%
그 외128
45.31%
진영매치승률
레디언트558
50.36%
다이어538
49.26%
지역매치승률
러시아800
50.00%
유럽 서부184
46.74%
유렵 동부81
55.56%
중국1
0.00%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA-
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:100258133
이름마지막 사용
urod
TPABOMAH
urod.
Ban

최근 업데이트