Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
83% 지원
세이프레인
로밍
지원 Breakdown:
80% 세이프레인
20% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
17%
정글
핵심 Breakdown:
100% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
3.93
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 로밍
 • 50.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
5.88
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
5.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
8.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
6.00
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.31
최근 게임
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:00
KDA
5/12/10
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:23
KDA
5/7/13
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:00
KDA
5/8/10
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:02
KDA
0/7/5
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:13
KDA
3/12/9
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
25:30
KDA
4/5/12
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:29
KDA
1/3/15
영웅
불사조
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:08
KDA
2/15/12
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:41
KDA
6/7/21
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
29:17
KDA
5/5/21
영웅
겨울 비룡
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
20:10
KDA
2/2/9
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:14
KDA
0/4/16
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:39
KDA
2/3/12
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
10:23
KDA
1/1/4
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
1:00:01
KDA
0/7/12
140 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기587
58.09%
기록되지 않은 경기6
33.33%
매치 유형매치승률
토너먼트579
57.69%
랭크 매치8
87.50%
게임 모드매치승률
캡틴 모드561
57.93%
자유 선택15
86.67%
진영매치승률
다이어315
58.73%
레디언트272
57.35%
지역매치승률
동남아시아564
59.75%
그 외22
13.64%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:100870745
이름마지막 사용
CG.FLYSOLO
FLYSOLO
RAVE. FLYSOLO
F L Y S O L O
FLY SOLO

최근 업데이트