mA

mA요약

최근 경기
47-67-4
기록
39.83%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
60% 세이프레인
40% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
15
승률 %
60.00%
KDA
2.11
매치
11
승률 %
9.09%
KDA
1.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
4.08
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.19
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
2.02
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
2.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.62
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
1.68
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
1.72
최근 게임
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
35:05
KDA
5/7/3
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:31
KDA
3/5/3
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:17
KDA
2/5/5
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:56
KDA
3/5/6
영웅
그림자 주술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:45
KDA
1/10/5
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:50
KDA
1/12/9
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
41:06
KDA
10/4/23
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:05
KDA
5/10/11
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:06:51
KDA
9/8/14
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
53:24
KDA
2/11/15
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
57:53
KDA
8/8/12
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:28
KDA
12/17/26
영웅
늑대인간
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:16
KDA
6/5/13
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:56
KDA
4/7/12
영웅
허스카
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:52
KDA
10/14/20
430 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0

2018-08-15

Record: 0-0

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기122
40.98%
기록되지 않은 경기3
66.67%
매치 유형매치승률
일반 매치122
40.98%
게임 모드매치승률
자유 선택71
42.25%
무작위 선발30
36.67%
개별 선발9
44.44%
그 외9
44.44%
진영매치승률
다이어67
37.31%
레디언트55
45.45%
지역매치승률
유럽 서부111
40.54%
그 외11
45.45%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:103114480
이름마지막 사용
mA
xeekN
mAAA
150KG HANTELBANK
mA'

최근 업데이트