mA

mA요약

최근 경기
47-67-4
기록
39.83%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
60% 세이프레인
40% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
15
승률 %
60.00%
KDA
2.11
매치
11
승률 %
9.09%
KDA
1.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
4.08
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
2.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
2.02
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.19
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.62
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
1.68
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
1.85
최근 게임
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
35:05
KDA
5/7/3
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:31
KDA
3/5/3
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:17
KDA
2/5/5
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:56
KDA
3/5/6
영웅
그림자 주술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:45
KDA
1/10/5
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:50
KDA
1/12/9
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
41:06
KDA
10/4/23
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:05
KDA
5/10/11
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:06:51
KDA
9/8/14
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
53:24
KDA
2/11/15
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
57:53
KDA
8/8/12
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:28
KDA
12/17/26
영웅
늑대인간
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:16
KDA
6/5/13
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:56
KDA
4/7/12
영웅
허스카
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:52
KDA
10/14/20
430 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 0-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 0-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-0

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기122
40.98%
기록되지 않은 경기3
66.67%
매치 유형매치승률
일반 매치122
40.98%
게임 모드매치승률
자유 선택71
42.25%
무작위 선발30
36.67%
개별 선발9
44.44%
그 외9
44.44%
진영매치승률
다이어67
37.31%
레디언트55
45.45%
지역매치승률
유럽 서부111
40.54%
그 외11
45.45%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:103114480
이름마지막 사용
mA
xeekN
mAAA
150KG HANTELBANK
mA'

최근 업데이트

The Artifact open beta just went live and our sister site Artibuff has been updated with card statistics to help you make the right choices in the draft.