✪ CHAMP14NS -M-

✪ CHAMP14NS -M-요약

최근 경기
1,681-1,419-18
기록
53.91%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% 핵심
미드레인
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
41% 미드레인
35% 세이프레인
24% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
33% 세이프레인
17% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
256
승률 %
53.52%
KDA
2.89
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%53 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.25%42 오프레인
 • 11.32%6 정글
 • 9.43%5 세이프레인
매치
213
승률 %
54.46%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.61%31 핵심
 • 24.39%10 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.10%23 오프레인
 • 41.46%17 미드레인
 • 2.44%1 세이프레인
매치
213
승률 %
52.11%
KDA
4.74
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%49 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%49 미드레인
매치
190
승률 %
56.84%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.00%48 핵심
 • 4.00%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.00%45 세이프레인
 • 10.00%5 오프레인
매치
148
승률 %
58.11%
KDA
2.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 59.46%22 지원
 • 40.54%15 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 43.24%16 오프레인
 • 29.73%11 세이프레인
 • 18.92%7 미드레인
 • 5.41%2 정글
 • 2.70%1 로밍
매치
139
승률 %
59.71%
KDA
3.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%32 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.88%31 세이프레인
 • 3.13%1 미드레인
매치
124
승률 %
50.00%
KDA
3.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 77.78%21 핵심
 • 22.22%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.48%22 미드레인
 • 11.11%3 세이프레인
 • 7.41%2 오프레인
매치
94
승률 %
57.45%
KDA
3.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 89.66%26 핵심
 • 10.34%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 58.62%17 미드레인
 • 34.48%10 오프레인
 • 6.90%2 세이프레인
매치
90
승률 %
53.33%
KDA
5.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.65%22 핵심
 • 4.35%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.30%21 미드레인
 • 8.70%2 오프레인
매치
84
승률 %
66.67%
KDA
3.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.24%20 핵심
 • 4.76%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.48%19 오프레인
 • 4.76%1 미드레인
 • 4.76%1 세이프레인
최근 게임
영웅
도끼전사
거장IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:48
KDA
11/11/22
영웅
루빅
거장III
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
38:04
KDA
8/3/16
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
42:32
KDA
16/7/15
영웅
클링츠
전설V
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
43:52
KDA
8/5/15
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
51:19
KDA
11/8/24
영웅
공허령
거장III
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
45:07
KDA
10/5/26
영웅
지진술사
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
34:48
KDA
9/3/22
영웅
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
21:05
KDA
11/7/17
영웅
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
23:48
KDA
7/11/17
영웅
폭풍령
거장I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
12:14
KDA
8/7/9
영웅
클링츠
거장I
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
18:18
KDA
13/6/13
영웅
타이니
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
54:07
KDA
19/8/11
영웅
우르사
전설II
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
38:48
KDA
11/3/12
영웅
유령 자객
전설III
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
50:49
KDA
5/10/4
영웅
클링츠
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
35:01
KDA
1/6/4
3,890 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-1

2022-08-31

Record: 0-1
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-1

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 5-1

2022-09-07

Record: 3-0

2022-09-08

Record: 0-1

2022-09-09

Record: 0-2

2022-09-10

Record: 4-2

2022-09-11

Record: 4-0

2022-09-12

Record: 3-3

2022-09-13

Record: 1-2

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 2-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 1-0

2022-09-22

Record: 1-0

2022-09-23

Record: 0-3

2022-09-24

Record: 3-8

2022-09-25

Record: 2-1

2022-09-26

Record: 0-1

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-1
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-1

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 1-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-1

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-1

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-2

2022-10-20

Record: 1-0

2022-10-21

Record: 1-2

2022-10-22

Record: 1-0

2022-10-23

Record: 0-2

2022-10-24

Record: 2-1

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 2-0

2022-10-29

Record: 3-0

2022-10-30

Record: 1-2

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-4

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 3-0

2022-11-24

Record: 3-1

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,232
54.27%
기록되지 않은 경기65
16.92%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,318
52.63%
일반 매치817
57.53%
게임 모드매치승률
자유 선택2,869
53.50%
그 외318
60.06%
진영매치승률
다이어1,637
50.52%
레디언트1,595
58.12%
지역매치승률
유럽 서부1,435
55.05%
러시아749
51.27%
유렵 동부677
56.57%
미국 동부2
50.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:120610816
이름마지막 사용
✪ CHAMP14NS -M-
✪ TheOriginMS7 -M-
[FortNAVI] TheOri...
✪ TheOriginMS7 -M-
Lv.10 Hoody

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.