Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
로밍
세이프레인
핵심 Breakdown:
38% 미드레인
25% 로밍
25% 세이프레인
13% 오프레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
3.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
2.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.67
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
1.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
7.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
4.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
9.67
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
흑버들
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
12:28
KDA
4/4/3
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
13:21
KDA
5/6/4
영웅
박쥐기수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
Turbo
플레이
20:45
KDA
5/7/20
영웅
가시멧돼지
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
17:05
KDA
7/4/6
영웅
군단 사령관
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
13:08
KDA
0/5/4
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
31:16
KDA
5/3/22
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:51
KDA
10/4/28
영웅
박쥐기수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:33
KDA
7/3/13
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:24
KDA
5/4/5
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:52
KDA
10/3/16
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
자유 선택
플레이
39:13
KDA
14/3/11
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:53
KDA
0/0/0
영웅
용기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
31:59
KDA
7/5/13
영웅
미라나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:18
KDA
7/2/18
영웅
고독한 드루이드
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
15:57
KDA
5/1/5
155 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기718
60.17%
기록되지 않은 경기16
50.00%
매치 유형매치승률
토너먼트707
60.11%
랭크 매치11
63.64%
게임 모드매치승률
캡틴 모드683
60.76%
자유 선택30
53.33%
진영매치승률
레디언트372
61.83%
다이어346
58.38%
지역매치승률
미국 동부395
62.78%
브라질169
55.62%
페루107
66.36%
그 외47
40.43%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:121348847
이름마지막 사용
WhiteD.Kingteka
DC.Kingteka.SA
Infamous.Kingteka
NoT.Kingteka
we fucking lost

최근 업데이트