Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
73% 미드레인
19% 세이프레인
7% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
67% 세이프레인
33% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
414
승률 %
59.90%
KDA
4.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%162 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.15%159 미드레인
 • 1.23%2 로밍
 • 0.62%1 세이프레인
매치
314
승률 %
60.19%
KDA
4.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.37%158 핵심
 • 0.63%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.86%154 미드레인
 • 1.89%3 정글
 • 0.63%1 로밍
 • 0.63%1 오프레인
매치
152
승률 %
49.34%
KDA
3.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%69 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.51%59 미드레인
 • 13.04%9 오프레인
 • 1.45%1 세이프레인
매치
139
승률 %
74.82%
KDA
5.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.10%25 세이프레인
 • 30.77%12 정글
 • 2.56%1 미드레인
 • 2.56%1 오프레인
매치
125
승률 %
56.00%
KDA
3.31
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.92%94 지원
 • 2.08%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.79%67 세이프레인
 • 18.75%18 로밍
 • 6.25%6 미드레인
 • 4.17%4 오프레인
 • 1.04%1 정글
매치
107
승률 %
79.44%
KDA
3.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 81.82%18 정글
 • 13.64%3 세이프레인
 • 4.55%1 로밍
매치
80
승률 %
53.75%
KDA
3.47
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%55 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 65.45%36 정글
 • 14.55%8 로밍
 • 12.73%7 오프레인
 • 5.45%3 미드레인
 • 1.82%1 세이프레인
매치
68
승률 %
54.41%
KDA
3.19
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 61.90%13 지원
 • 38.10%8 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 33.33%7 미드레인
 • 28.57%6 로밍
 • 28.57%6 세이프레인
 • 9.52%2 오프레인
매치
67
승률 %
38.81%
KDA
2.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 61.29%19 정글
 • 12.90%4 미드레인
 • 12.90%4 오프레인
 • 9.68%3 로밍
 • 3.23%1 세이프레인
매치
59
승률 %
54.24%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%23 미드레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
46:00
KDA
24/10/17
영웅
폭풍령
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
24:39
KDA
5/4/12
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
24:19
KDA
8/8/15
영웅
땜장이
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
33:59
KDA
16/7/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
36:56
KDA
5/9/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
41:36
KDA
16/6/16
영웅
폭풍령
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
40:02
KDA
9/2/7
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
33:03
KDA
11/2/15
영웅
땜장이
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
51:58
KDA
16/5/12
영웅
퍼그나
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
41:05
KDA
5/8/8
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
41:14
KDA
5/5/7
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
46:05
KDA
12/7/16
영웅
저격수
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
32:37
KDA
7/4/7
영웅
원소술사
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:25
KDA
20/1/12
영웅
제우스
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
1:07:52
KDA
15/2/33
3,575 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 1-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,665
56.62%
기록되지 않은 경기93
17.20%
매치 유형매치승률
일반 매치1,716
59.79%
랭크 매치932
50.75%
토너먼트7
85.71%
게임 모드매치승률
자유 선택2,538
56.97%
그 외122
51.64%
진영매치승률
레디언트1,377
60.49%
다이어1,288
52.48%
지역매치승률
유럽 서부2,252
56.75%
그 외251
58.57%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:123616501
이름마지막 사용
SADNESSDIE
PROTECTMEFROMWHAT...
protectmefromwhat...
mhmm
Chase & Status

이 플레이어는 상위권의 순위를 받을 자격이 없습니다.

최근 업데이트