SEA Last Hope

SEA Last Hope요약

최근 경기
985-923-6
기록
51.46%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
88% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
79% 세이프레인
21% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
12%
지원 Breakdown:
67% 세이프레인
33% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
434
승률 %
55.76%
KDA
4.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.59%35 세이프레인
 • 5.41%2 오프레인
매치
153
승률 %
52.94%
KDA
4.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%68 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%68 세이프레인
매치
150
승률 %
54.67%
KDA
5.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 세이프레인
매치
116
승률 %
52.59%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.12%16 세이프레인
 • 5.88%1 오프레인
매치
74
승률 %
48.65%
KDA
3.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 세이프레인
매치
74
승률 %
52.70%
KDA
4.57
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.62%11 세이프레인
 • 15.38%2 정글
매치
63
승률 %
52.38%
KDA
2.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 오프레인
매치
49
승률 %
38.78%
KDA
1.72
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 세이프레인
 • 16.67%1 로밍
매치
42
승률 %
57.14%
KDA
5.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
38
승률 %
52.63%
KDA
2.19
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 세이프레인
 • 20.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:41
KDA
10/5/10
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:50
KDA
7/15/8
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:32
KDA
18/5/10
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:51
KDA
23/2/5
영웅
루나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:48
KDA
4/13/4
영웅
루나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:41
KDA
11/1/8
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:44
KDA
8/0/8
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:26
KDA
14/4/18
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
25:33
KDA
4/5/9
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:53
KDA
5/9/13
영웅
클링츠
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
35:24
KDA
0/4/0
영웅
클링츠
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
00:16
KDA
0/0/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
38:53
KDA
0/4/0
영웅
클링츠
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
30:38
KDA
0/4/0
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
15:20
KDA
0/4/0
2,660 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 1-1

2018-10-21

Record: 1-1

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 2-1

2018-10-24

Record: 2-0

2018-10-25

Record: 1-1

2018-10-26

Record: 2-1

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 1-1

2018-10-29

Record: 1-1

2018-10-30

Record: 1-1

2018-10-31

Record: 2-0
11월

2018-11-01

Record: 2-2

2018-11-02

Record: 2-3

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 3-0

2018-11-05

Record: 2-1

2018-11-06

Record: 1-2

2018-11-07

Record: 1-5

2018-11-08

Record: 2-3

2018-11-09

Record: 2-1

2018-11-10

Record: 1-0

2018-11-11

Record: 2-4

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 1-4

2018-11-14

Record: 1-0

2018-11-15

Record: 2-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 1-1

2018-11-18

Record: 1-2

2018-11-19

Record: 2-4

2018-11-20

Record: 3-3

2018-11-21

Record: 1-4

2018-11-22

Record: 0-3

2018-11-23

Record: 2-1

2018-11-24

Record: 3-1

2018-11-25

Record: 2-3

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 2-1

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 2-3

2018-12-02

Record: 0-4

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 1-1

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 2-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 1-1

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 1-0

2018-12-16

Record: 2-4

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-1

2018-12-23

Record: 1-1

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 2-2

2019-01-06

Record: 2-1

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 1-2

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,919
51.38%
기록되지 않은 경기13
15.38%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,373
50.98%
일반 매치545
52.29%
게임 모드매치승률
자유 선택1,891
51.56%
그 외25
40.00%
진영매치승률
다이어975
48.72%
레디언트944
54.13%
지역매치승률
동남아시아1,558
50.58%
유럽 서부354
55.37%
그 외7
28.57%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC-
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:128482411
이름마지막 사용
SEA Last Hope
Finding Meta Hero
DOTA 3 TOO HARD
DOTA 3
Last pick supp= t...

최근 업데이트