Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
85% 세이프레인
11% 미드레인
4% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
183
승률 %
48.09%
KDA
4.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%82 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.78%81 세이프레인
 • 1.22%1 오프레인
매치
138
승률 %
57.25%
KDA
4.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%62 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.71%55 세이프레인
 • 6.45%4 미드레인
 • 4.84%3 오프레인
매치
137
승률 %
52.55%
KDA
3.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%67 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.52%64 세이프레인
 • 2.99%2 오프레인
 • 1.49%1 미드레인
매치
130
승률 %
53.08%
KDA
5.54
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%57 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.47%51 세이프레인
 • 5.26%3 오프레인
 • 3.51%2 정글
 • 1.75%1 미드레인
매치
117
승률 %
59.83%
KDA
4.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%56 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.14%46 세이프레인
 • 16.07%9 오프레인
 • 1.79%1 미드레인
매치
106
승률 %
58.49%
KDA
4.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%54 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.44%51 세이프레인
 • 3.70%2 미드레인
 • 1.85%1 오프레인
매치
106
승률 %
47.17%
KDA
4.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%55 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.18%54 세이프레인
 • 1.82%1 정글
매치
93
승률 %
54.84%
KDA
4.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.89%34 세이프레인
 • 2.70%1 정글
 • 2.70%1 미드레인
 • 2.70%1 오프레인
매치
92
승률 %
52.17%
KDA
3.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%34 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.06%33 세이프레인
 • 2.94%1 오프레인
매치
84
승률 %
54.76%
KDA
4.89
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.68%28 세이프레인
 • 24.32%9 오프레인
최근 게임
영웅
도끼전사
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
40:10
KDA
26/4/20
영웅
자키로
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
30:49
KDA
12/3/15
영웅
침묵술사
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
52:08
KDA
18/9/7
영웅
대즐
신V
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
24:04
KDA
2/5/11
영웅
대즐
신II
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
21:01
KDA
0/13/10
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
21:38
KDA
7/9/12
영웅
대즐
신I
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
28:24
KDA
3/9/24
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
37:22
KDA
8/5/25
영웅
결과
벼려짐
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
36:09
KDA
7/6/12
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
12:56
KDA
7/2/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:57
KDA
7/8/26
영웅
길쌈꾼
불멸자
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:01
KDA
7/3/18
영웅
도끼전사
불멸자
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:06
KDA
11/3/4
영웅
길쌈꾼
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:31
KDA
12/4/9
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
31:20
KDA
5/7/8
2,610 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 3-1

2022-09-03

Record: 2-1

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 1-1

2022-09-06

Record: 2-0

2022-09-07

Record: 0-2

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 2-1

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 3-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 1-3

2022-09-14

Record: 0-2

2022-09-15

Record: 1-1

2022-09-16

Record: 2-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-3

2022-09-19

Record: 1-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 1-0

2022-09-22

Record: 2-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-1

2022-09-25

Record: 1-0

2022-09-26

Record: 2-1

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,934
52.33%
기록되지 않은 경기56
10.71%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,624
52.65%
일반 매치298
51.34%
토너먼트2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,734
52.42%
그 외39
41.03%
진영매치승률
다이어975
51.69%
레디언트959
52.97%
지역매치승률
유럽 서부1,256
52.15%
유렵 동부320
53.75%
러시아280
48.57%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:131231694
이름마지막 사용
KuRWABoBR
B1tchPlease
ЛехаТайфун
СеменДушман
ОкуньАльфач

최근 업데이트