Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
79% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
21% 지원
지원 Breakdown:
62% 세이프레인
29% 오프레인
5% 로밍
5% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
144
승률 %
51.39%
KDA
3.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 83.33%55 핵심
 • 16.67%11 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 74.24%49 오프레인
 • 24.24%16 세이프레인
 • 1.52%1 정글
매치
103
승률 %
53.40%
KDA
3.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.44%17 세이프레인
 • 5.56%1 정글
매치
92
승률 %
48.91%
KDA
4.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%82 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.56%80 오프레인
 • 1.22%1 미드레인
 • 1.22%1 세이프레인
매치
82
승률 %
65.85%
KDA
4.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.44%38 핵심
 • 2.56%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.44%38 세이프레인
 • 2.56%1 오프레인
매치
77
승률 %
49.35%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%9 세이프레인
매치
75
승률 %
66.67%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%12 오프레인
매치
71
승률 %
64.79%
KDA
3.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.43%10 오프레인
 • 28.57%4 미드레인
매치
68
승률 %
61.76%
KDA
4.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.86%13 핵심
 • 7.14%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.43%10 오프레인
 • 21.43%3 미드레인
 • 7.14%1 세이프레인
매치
64
승률 %
56.25%
KDA
4.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.43%32 핵심
 • 8.57%3 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.29%33 세이프레인
 • 2.86%1 정글
 • 2.86%1 오프레인
매치
60
승률 %
45.00%
KDA
2.97
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%20 오프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:23
KDA
6/4/8
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:24
KDA
5/5/8
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:54
KDA
0/8/4
영웅
자키로
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:34
KDA
3/12/9
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:08
KDA
16/8/4
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:39
KDA
4/6/14
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:13
KDA
3/5/8
영웅
혈귀
집정관V
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:32
KDA
11/3/10
영웅
자키로
전설II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:44
KDA
3/13/13
영웅
타이니
전설I
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:38
KDA
7/4/10
영웅
레이저
전설I
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:42
KDA
8/4/9
영웅
비사지
전설I
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:04
KDA
1/7/10
영웅
레이저
전설I
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:16
KDA
13/2/10
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
20:48
KDA
4/0/3
영웅
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:26
KDA
7/7/11
4,535 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-29

Record: 0-1

2022-03-30

Record: 1-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 2-1

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 1-0

2022-04-07

Record: 1-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 3-0

2022-04-12

Record: 4-3

2022-04-13

Record: 3-2

2022-04-14

Record: 3-0

2022-04-15

Record: 3-2

2022-04-16

Record: 3-4

2022-04-17

Record: 1-0

2022-04-18

Record: 3-1

2022-04-19

Record: 2-0

2022-04-20

Record: 0-1

2022-04-21

Record: 3-3

2022-04-22

Record: 1-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 2-3

2022-04-25

Record: 3-5

2022-04-26

Record: 3-1

2022-04-27

Record: 2-3

2022-04-28

Record: 0-1

2022-04-29

Record: 2-3

2022-04-30

Record: 3-1
5월

2022-05-01

Record: 1-2

2022-05-02

Record: 2-2

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-1

2022-05-06

Record: 1-2

2022-05-07

Record: 4-2

2022-05-08

Record: 2-2

2022-05-09

Record: 1-4

2022-05-10

Record: 2-2

2022-05-11

Record: 1-3

2022-05-12

Record: 0-2

2022-05-13

Record: 2-0

2022-05-14

Record: 1-1

2022-05-15

Record: 0-2

2022-05-16

Record: 1-2

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 1-1

2022-05-19

Record: 1-3

2022-05-20

Record: 0-1

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 1-1

2022-05-23

Record: 0-1

2022-05-24

Record: 1-1

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 3-5

2022-05-27

Record: 4-2

2022-05-28

Record: 3-0

2022-05-29

Record: 2-1

2022-05-30

Record: 0-2

2022-05-31

Record: 3-1
6월

2022-06-01

Record: 1-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 4-1

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 1-1

2022-06-06

Record: 3-1

2022-06-07

Record: 3-1

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 2-1

2022-06-10

Record: 1-2

2022-06-11

Record: 0-1

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 1-2

2022-06-14

Record: 0-3

2022-06-15

Record: 0-1

2022-06-16

Record: 1-0

2022-06-17

Record: 0-2

2022-06-18

Record: 4-1

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 1-1

2022-06-22

Record: 1-4

2022-06-23

Record: 3-2

2022-06-24

Record: 1-0

2022-06-25

Record: 1-4

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-5

2022-06-28

Record: 1-3

2022-06-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,671
53.44%
기록되지 않은 경기139
33.81%
매치 유형매치승률
일반 매치2,429
55.13%
랭크 매치2,065
51.19%
그 외93
53.76%
게임 모드매치승률
자유 선택2,773
51.89%
그 외295
54.92%
진영매치승률
레디언트2,371
55.04%
다이어2,300
51.78%
지역매치승률
브라질2,996
53.20%
칠레1,409
54.29%
그 외163
49.69%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:134042382
이름마지막 사용
Jugo Boss
Tom Torero
PowaHouse
Aspartagus
.

최근 업데이트