remember me?

remember me?요약

최근 경기
1706
최근 업데이트
솔로 MMR
205-168-13
기록
53.11%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
75% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
67% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
25% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
28
승률 %
46.43%
KDA
2.62
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
17
승률 %
64.71%
KDA
1.92
매치
15
승률 %
46.67%
KDA
2.33
매치
12
승률 %
66.67%
KDA
3.02
매치
11
승률 %
54.55%
KDA
2.70
매치
10
승률 %
40.00%
KDA
3.47
매치
10
승률 %
60.00%
KDA
3.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
10
승률 %
50.00%
KDA
2.42
매치
10
승률 %
40.00%
KDA
2.64
매치
9
승률 %
44.44%
KDA
1.95
최근 게임
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:17
KDA
3/5/14
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:34
KDA
3/5/16
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:50
KDA
3/11/13
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:48
KDA
6/7/28
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:03
KDA
4/13/11
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:44
KDA
3/5/27
영웅
복수 혼령
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:06
KDA
6/9/15
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:16
KDA
2/19/15
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:44
KDA
4/10/31
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:05
KDA
4/9/21
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:55
KDA
3/5/19
영웅
바람순찰자
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
15:13
KDA
0/3/0
영웅
천갑검사
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
18:34
KDA
0/6/0
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
32:25
KDA
19/6/17
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
49:21
KDA
3/9/25
1,450 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 2-3

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-1

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 1-1

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 1-1

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 2-3

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 1-1

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 2-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기478
53.14%
기록되지 않은 경기21
76.19%
매치 유형매치승률
일반 매치343
52.77%
랭크 매치126
53.17%
그 외5
40.00%
게임 모드매치승률
자유 선택333
52.85%
개별 선발46
54.35%
능력 조합39
53.85%
그 외12
50.00%
진영매치승률
레디언트249
55.02%
다이어229
51.09%
지역매치승률
동남아시아475
53.26%
대한민국2
0.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:142516000
이름마지막 사용
remember me?
Mockingbird-
BAPHOMET
don't rich dog
Artificial Intell...

최근 업데이트