DC.mason

DC.mason요약

최근 경기
6470
최근 업데이트
솔로 MMR
5465
최근 업데이트
파티 MMR
513-332-8
기록
60.14%
승률
101
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
71% 세이프레인
14% 미드레인
13% 오프레인
2% 로밍
1% 정글
지원 Breakdown:
33% 로밍
33% 오프레인
33% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
178
승률 %
69.66%
KDA
5.03
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%15 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%15 미드레인
매치
39
승률 %
66.67%
KDA
5.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 세이프레인
매치
39
승률 %
56.41%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
35
승률 %
62.86%
KDA
3.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 미드레인
매치
32
승률 %
65.63%
KDA
3.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 미드레인
매치
27
승률 %
55.56%
KDA
3.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%24 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%22 세이프레인
 • 4.17%1 미드레인
 • 4.17%1 오프레인
매치
26
승률 %
57.69%
KDA
3.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 미드레인
매치
23
승률 %
69.57%
KDA
6.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 세이프레인
 • 40.00%2 미드레인
매치
19
승률 %
47.37%
KDA
4.74
매치
18
승률 %
55.56%
KDA
2.52
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 로밍
 • 50.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
우르사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:52
KDA
21/6/18
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:50
KDA
12/5/17
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:23
KDA
3/9/11
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:25
KDA
17/9/13
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
06:35
KDA
0/6/0
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:42
KDA
12/9/14
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:10
KDA
10/6/0
영웅
리키
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:24
KDA
9/0/22
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:49
KDA
15/4/6
영웅
리키
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:09
KDA
23/7/17
영웅
우르사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:22
KDA
9/4/6
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:36
KDA
4/4/6
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
22:31
KDA
5/0/12
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
17:56
KDA
12/2/7
영웅
강령사제
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:59
KDA
13/5/19
2,505 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,256
56.93%
기록되지 않은 경기4
25.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치736
59.51%
토너먼트403
50.12%
일반 매치117
64.10%
게임 모드매치승률
자유 선택791
59.54%
캡틴 모드424
50.71%
그 외41
70.73%
진영매치승률
다이어660
53.33%
레디언트596
60.91%
지역매치승률
동남아시아717
61.37%
미국 동부462
50.65%
그 외77
53.25%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:157828980
이름마지막 사용
DC.mason
Onyx.mason
Nash Gold Jr.
Makoto Hanamiya
killkillkillkillk...

최근 업데이트