Lelouch

Lelouch요약

최근 경기
99-105-4
기록
47.60%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
48% 미드레인
30% 세이프레인
21% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
53
승률 %
56.60%
KDA
2.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.00%7 미드레인
 • 30.00%3 세이프레인
매치
22
승률 %
40.91%
KDA
2.31
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
20
승률 %
55.00%
KDA
2.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 미드레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
16
승률 %
62.50%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
11
승률 %
45.45%
KDA
2.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 세이프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
5.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
2.05
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
3.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
1.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
나가 세이렌
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:12
KDA
20/2/14
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:05
KDA
19/6/10
영웅
루나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:35
KDA
2/5/13
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
13:57
KDA
11/6/6
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
12:15
KDA
13/1/1
영웅
오거 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:18
KDA
3/9/20
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:41
KDA
12/6/18
영웅
자연의 예언자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:25
KDA
8/12/9
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:10
KDA
18/11/7
영웅
번개 감시자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
46:12
KDA
4/11/18
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:55
KDA
11/6/14
영웅
고통의 여왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:58
KDA
4/8/12
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:34
KDA
17/7/10
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:37
KDA
15/14/9
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:33
KDA
18/2/5
705 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 0-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 0-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-0

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 3-1

2018-11-07

Record: 0-1

2018-11-08

Record: 2-2

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-2

2018-11-11

Record: 1-3

2018-11-12

Record: 3-4

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 2-2

2018-11-15

Record: 6-6

2018-11-16

Record: 0-2

2018-11-17

Record: 4-7

2018-11-18

Record: 5-6

2018-11-19

Record: 1-1

2018-11-20

Record: 3-1

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 1-0

2018-11-28

Record: 2-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 8-2

2018-12-02

Record: 3-7

2018-12-03

Record: 11-8

2018-12-04

Record: 4-4

2018-12-05

Record: 1-4

2018-12-06

Record: 0-2

2018-12-07

Record: 1-1

2018-12-08

Record: 2-6

2018-12-09

Record: 2-3

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 2-0

2018-12-13

Record: 3-3

2018-12-14

Record: 11-11

2018-12-15

Record: 1-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기217
48.85%
기록되지 않은 경기1
0.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치157
48.41%
일반 매치60
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택208
47.60%
전체 무작위1
0.00%
진영매치승률
다이어113
46.02%
레디언트104
51.92%
지역매치승률
유럽 서부126
53.97%
유렵 동부73
43.84%
러시아18
33.33%
Data Quality
Sorry, we're still back-filling your profile. Please check back soon for updated stats.
C
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:167602774
이름마지막 사용
Lelouch
AI
Chat muted
ez gaming
wtf절대로

최근 업데이트