✪ Xaru◥◣ ◢◤✪

✪ Xaru◥◣ ◢◤✪요약

최근 경기
30-36-2
기록
44.12%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
83% 핵심
미드레인
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
40% 미드레인
40% 세이프레인
20% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
17%
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
27
승률 %
33.33%
KDA
2.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.86
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
3.40
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
2.81
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
1.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
3.27
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
2.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
1.37
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
6.44
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
3.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:26
KDA
5/9/4
영웅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:19
KDA
1/11/7
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
캡틴 모드
플레이
50:05
KDA
7/15/36
영웅
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:13
KDA
3/1/7
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:56
KDA
10/6/4
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:29
KDA
10/8/14
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:37
KDA
12/3/4
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:25
KDA
11/7/9
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
14:43
KDA
0/7/2
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:32
KDA
5/11/7
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:37
KDA
5/11/16
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
캡틴 모드
플레이
22:44
KDA
3/8/6
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:09
KDA
4/1/3
영웅
클링츠
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:48
KDA
14/4/13
영웅
클링츠
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:13
KDA
18/2/14
290 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-1

2018-11-02

Record: 0-1

2018-11-03

Record: 0-2

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 3-4

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 3-3

2018-12-02

Record: 1-4

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-1

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 1-1

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-1

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 1-0

2018-12-30

Record: 0-1

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 2-0

2019-01-03

Record: 2-1

2019-01-04

Record: 0-4

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 3-0

2019-01-09

Record: 2-1

2019-01-10

Record: 0-2

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-1

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기103
42.72%
기록되지 않은 경기2
50.00%
매치 유형매치승률
일반 매치102
43.14%
랭크 매치1
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택41
51.22%
개별 선발25
36.00%
그 외3
33.33%
진영매치승률
레디언트57
43.86%
다이어46
41.30%
지역매치승률
러시아96
39.58%
그 외7
85.71%
Data Quality
Sorry, we're still back-filling your profile. Please check back soon for updated stats.
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:171403308
이름마지막 사용
✪ Xaru◥◣ ◢◤✪

최근 업데이트