SplaciK

SplaciK요약

최근 경기
1341
최근 업데이트
솔로 MMR
128-156-15
기록
42.81%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
75% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
67% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
25% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
41
승률 %
58.54%
KDA
4.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
18
승률 %
44.44%
KDA
4.02
매치
17
승률 %
41.18%
KDA
2.89
매치
17
승률 %
17.65%
KDA
2.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
13
승률 %
38.46%
KDA
2.34
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
3.03
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
2.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.21
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
1.64
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
2.03
최근 게임
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
37:34
KDA
1/12/10
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
56:22
KDA
2/7/9
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:28
KDA
6/7/3
영웅
천갑검사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:12
KDA
1/8/6
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
57:05
KDA
2/12/6
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x2
캡틴 모드
플레이
54:40
KDA
1/6/22
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
캡틴 모드
플레이
42:46
KDA
1/10/11
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
캡틴 모드
플레이
32:25
KDA
3/4/8
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
46:56
KDA
7/9/13
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
43:09
KDA
4/8/15
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
40:59
KDA
9/10/20
영웅
컨카
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:03
KDA
2/7/5
영웅
고통의 여왕
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
57:31
KDA
12/13/14
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
37:07
KDA
2/13/4
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:24
KDA
7/10/12
820 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 0-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 0-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-0

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기392
41.33%
기록되지 않은 경기47
46.81%
매치 유형매치승률
일반 매치343
42.27%
랭크 매치47
34.04%
사용자 지정1
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택165
36.97%
영웅 제한43
58.14%
개별 선발32
56.25%
무작위 선발24
37.50%
그 외40
45.00%
진영매치승률
레디언트218
44.50%
다이어174
37.36%
지역매치승률
유럽 서부266
42.11%
유렵 동부53
43.40%
그 외69
36.23%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:19762520
이름마지막 사용
SplaciK
.tk SplaciK
TU | SplaciK

최근 업데이트