SplaciK

SplaciK요약

최근 경기
1341
최근 업데이트
솔로 MMR
128-154-15
기록
43.10%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
75% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
67% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
25% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
41
승률 %
58.54%
KDA
4.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
18
승률 %
44.44%
KDA
4.02
매치
17
승률 %
41.18%
KDA
2.89
매치
15
승률 %
20.00%
KDA
2.37
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
13
승률 %
38.46%
KDA
2.34
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
3.03
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
2.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
1.64
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
2.03
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.21
최근 게임
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:28
KDA
6/7/3
영웅
천갑검사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:12
KDA
1/8/6
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
57:05
KDA
2/12/6
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x2
캡틴 모드
플레이
54:40
KDA
1/6/22
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
캡틴 모드
플레이
42:46
KDA
1/10/11
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
캡틴 모드
플레이
32:25
KDA
3/4/8
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
46:56
KDA
7/9/13
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
43:09
KDA
4/8/15
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
40:59
KDA
9/10/20
영웅
컨카
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:03
KDA
2/7/5
영웅
고통의 여왕
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
57:31
KDA
12/13/14
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
37:07
KDA
2/13/4
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:24
KDA
7/10/12
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
1:02:53
KDA
7/11/18
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
32:58
KDA
8/0/11
820 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-03-22

Record: 0-0

2018-03-23

Record: 0-0

2018-03-24

Record: 0-0

2018-03-25

Record: 0-0

2018-03-26

Record: 0-0

2018-03-27

Record: 0-0

2018-03-28

Record: 0-0

2018-03-29

Record: 0-0

2018-03-30

Record: 0-0

2018-03-31

Record: 0-0
4월

2018-04-01

Record: 0-0

2018-04-02

Record: 0-0

2018-04-03

Record: 0-0

2018-04-04

Record: 0-0

2018-04-05

Record: 0-0

2018-04-06

Record: 0-0

2018-04-07

Record: 0-0

2018-04-08

Record: 0-0

2018-04-09

Record: 0-0

2018-04-10

Record: 0-0

2018-04-11

Record: 0-0

2018-04-12

Record: 0-0

2018-04-13

Record: 0-0

2018-04-14

Record: 0-0

2018-04-15

Record: 0-0

2018-04-16

Record: 0-0

2018-04-17

Record: 0-0

2018-04-18

Record: 0-0

2018-04-19

Record: 0-0

2018-04-20

Record: 0-0

2018-04-21

Record: 0-0

2018-04-22

Record: 0-0

2018-04-23

Record: 0-0

2018-04-24

Record: 0-0

2018-04-25

Record: 0-0

2018-04-26

Record: 0-0

2018-04-27

Record: 0-0

2018-04-28

Record: 0-0

2018-04-29

Record: 0-0

2018-04-30

Record: 0-0
5월

2018-05-01

Record: 0-0

2018-05-02

Record: 0-0

2018-05-03

Record: 0-0

2018-05-04

Record: 0-0

2018-05-05

Record: 0-0

2018-05-06

Record: 0-0

2018-05-07

Record: 0-0

2018-05-08

Record: 0-0

2018-05-09

Record: 0-0

2018-05-10

Record: 0-0

2018-05-11

Record: 0-0

2018-05-12

Record: 0-0

2018-05-13

Record: 0-0

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-1

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 0-0

2018-05-26

Record: 0-0

2018-05-27

Record: 0-0

2018-05-28

Record: 0-0

2018-05-29

Record: 0-0

2018-05-30

Record: 0-0

2018-05-31

Record: 0-0
6월

2018-06-01

Record: 0-0

2018-06-02

Record: 0-0

2018-06-03

Record: 0-0

2018-06-04

Record: 0-0

2018-06-05

Record: 0-0

2018-06-06

Record: 0-0

2018-06-07

Record: 0-0

2018-06-08

Record: 0-0

2018-06-09

Record: 0-0

2018-06-10

Record: 0-0

2018-06-11

Record: 0-0

2018-06-12

Record: 0-0

2018-06-13

Record: 0-0

2018-06-14

Record: 0-0

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 0-0

2018-06-19

Record: 0-0

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기390
41.54%
기록되지 않은 경기47
46.81%
매치 유형매치승률
일반 매치343
42.27%
랭크 매치45
35.56%
사용자 지정1
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택165
36.97%
영웅 제한43
58.14%
개별 선발32
56.25%
무작위 선발22
40.91%
그 외40
45.00%
진영매치승률
레디언트216
44.91%
다이어174
37.36%
지역매치승률
유럽 서부264
42.42%
유렵 동부53
43.40%
그 외69
36.23%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:19762520
이름마지막 사용
SplaciK
.tk SplaciK
TU | SplaciK

최근 업데이트