Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
86% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
75% 오프레인
8% 로밍
8% 미드레인
8% 세이프레인
0% 정글
14%
지원 Breakdown:
50% 로밍
50% 오프레인
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
95
승률 %
56.84%
KDA
2.88
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 90.91%10 핵심
  • 9.09%1 지원
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 72.73%8 오프레인
  • 9.09%1 로밍
  • 9.09%1 미드레인
  • 9.09%1 세이프레인
매치
26
승률 %
65.38%
KDA
3.03
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 66.67%2 핵심
  • 33.33%1 지원
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 66.67%2 오프레인
  • 33.33%1 로밍
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.83
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
3.50
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
1.35
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.80
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
3.29
최근 게임
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:56
KDA
6/13/11
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:21
KDA
16/14/12
영웅
혈귀
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
캡틴 모드
플레이
54:38
KDA
12/15/22
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:59
KDA
8/13/24
영웅
지진술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:59
KDA
1/10/7
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:04
KDA
6/10/11
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:00
KDA
10/12/13
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:55
KDA
8/14/21
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:36
KDA
9/4/27
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:17
KDA
10/4/16
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:35
KDA
7/5/11
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:46
KDA
17/7/10
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:45
KDA
12/7/15
영웅
혈귀
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:21
KDA
16/15/23
영웅
혈귀
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:48
KDA
4/8/7
425 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0

2019-02-17

Record: 0-0

2019-02-18

Record: 0-0

2019-02-19

Record: 0-0

2019-02-20

Record: 0-0

2019-02-21

Record: 0-0

2019-02-22

Record: 0-0

2019-02-23

Record: 0-0

2019-02-24

Record: 0-0

2019-02-25

Record: 0-0

2019-02-26

Record: 0-0

2019-02-27

Record: 0-0

2019-02-28

Record: 0-0
3월

2019-03-01

Record: 0-0

2019-03-02

Record: 0-0

2019-03-03

Record: 0-0

2019-03-04

Record: 0-0

2019-03-05

Record: 0-0

2019-03-06

Record: 0-0

2019-03-07

Record: 0-0

2019-03-08

Record: 0-0

2019-03-09

Record: 0-0

2019-03-10

Record: 0-0

2019-03-11

Record: 0-0

2019-03-12

Record: 0-0

2019-03-13

Record: 0-0

2019-03-14

Record: 0-0

2019-03-15

Record: 0-0

2019-03-16

Record: 0-0

2019-03-17

Record: 0-0

2019-03-18

Record: 0-0

2019-03-19

Record: 0-0

2019-03-20

Record: 0-0

2019-03-21

Record: 0-0

2019-03-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기135
57.78%
기록되지 않은 경기2
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치130
59.23%
랭크 매치5
20.00%
게임 모드매치승률
자유 선택134
57.46%
캡틴 모드1
100.00%
진영매치승률
다이어73
57.53%
레디언트62
58.06%
지역매치승률
동남아시아135
57.78%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:218526232
이름마지막 사용
Umaru
Bot abuse 003
Pie

최근 업데이트