Secret Base

Secret Base요약

최근 경기
504-158
기록
76.13%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
56% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
40% 오프레인
40% 세이프레인
20% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
44% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
75% 오프레인
25% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
46
승률 %
80.43%
KDA
4.71
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
35
승률 %
85.71%
KDA
6.32
매치
33
승률 %
72.73%
KDA
3.40
매치
33
승률 %
90.91%
KDA
5.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
32
승률 %
84.38%
KDA
6.65
매치
26
승률 %
65.38%
KDA
4.46
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
25
승률 %
92.00%
KDA
6.01
매치
22
승률 %
77.27%
KDA
7.07
매치
20
승률 %
85.00%
KDA
6.28
매치
17
승률 %
70.59%
KDA
8.08
최근 게임
영웅
그림스트로크
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
무작위 선발
플레이
34:37
KDA
2/9/18
영웅
벌목꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
35:16
KDA
5/5/17
영웅
태엽장이
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
42:50
KDA
9/1/33
영웅
원숭이 왕
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
41:48
KDA
7/5/8
영웅
그림스트로크
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
26:52
KDA
8/4/19
영웅
그림스트로크
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
29:51
KDA
14/2/27
영웅
하늘분노 마법사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
34:36
KDA
5/4/18
영웅
천갑검사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
43:17
KDA
3/7/16
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
39:00
KDA
6/4/22
영웅
겨울 비룡
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
47:27
KDA
5/4/19
영웅
태엽장이
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
41:31
KDA
6/4/23
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
36:16
KDA
6/2/12
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
33:28
KDA
4/3/11
영웅
미라나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
16:11
KDA
2/3/1
영웅
겨울 비룡
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
35:14
KDA
7/2/25
2,090 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 2-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 5-1

2018-07-29

Record: 5-1

2018-07-30

Record: 4-1

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 1-0

2018-08-03

Record: 2-0

2018-08-04

Record: 6-3

2018-08-05

Record: 3-3

2018-08-06

Record: 0-1

2018-08-07

Record: 2-1

2018-08-08

Record: 1-0

2018-08-09

Record: 2-1

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 1-1

2018-08-12

Record: 3-4

2018-08-13

Record: 2-1

2018-08-14

Record: 0-0

2018-08-15

Record: 0-0

2018-08-16

Record: 5-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 3-0

2018-08-19

Record: 2-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 4-0

2018-08-22

Record: 2-1

2018-08-23

Record: 4-1

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-1

2018-08-26

Record: 4-1

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 2-0

2018-09-03

Record: 1-3

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 1-2

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 1-1

2018-09-09

Record: 3-1

2018-09-10

Record: 2-2

2018-09-11

Record: 3-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 4-1

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 5-1

2018-09-17

Record: 3-1

2018-09-18

Record: 0-1

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 2-0

2018-09-25

Record: 1-1

2018-09-26

Record: 5-0

2018-09-27

Record: 1-1

2018-09-28

Record: 3-1

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 2-0

2018-10-03

Record: 1-1

2018-10-04

Record: 3-3

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 0-0

2018-10-10

Record: 4-0

2018-10-11

Record: 0-2

2018-10-12

Record: 7-1

2018-10-13

Record: 3-2

2018-10-14

Record: 2-0

2018-10-15

Record: 2-1

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 1-1

2018-10-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기863
68.37%
기록되지 않은 경기13
38.46%
매치 유형매치승률
일반 매치613
65.09%
랭크 매치247
76.11%
게임 모드매치승률
무작위 선발526
76.05%
능력 조합197
41.62%
자유 선택118
81.36%
그 외21
52.38%
진영매치승률
다이어460
63.26%
레디언트403
74.19%
지역매치승률
중국658
76.75%
중국205
41.46%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:222762824
이름마지막 사용
Secret Base
LowbeeYE
石石小萨比
石石大萨比
叶叶大帅逼

최근 업데이트