ɴɪᴄᴏ.ᵗᶠ

ɴɪᴄᴏ.ᵗᶠ요약

최근 경기
1,049-1,028-16
기록
50.12%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
99% 핵심
오프레인
세이프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
47% 오프레인
34% 세이프레인
16% 미드레인
3% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
192
승률 %
53.13%
KDA
2.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.17%12 세이프레인
 • 39.13%9 오프레인
 • 8.70%2 미드레인
매치
172
승률 %
51.16%
KDA
2.74
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.19%16 오프레인
 • 14.29%3 세이프레인
 • 9.52%2 미드레인
매치
171
승률 %
47.95%
KDA
2.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%6 세이프레인
 • 22.22%2 오프레인
 • 11.11%1 미드레인
매치
161
승률 %
55.28%
KDA
3.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.47%13 미드레인
 • 11.76%2 오프레인
 • 11.76%2 세이프레인
매치
150
승률 %
52.00%
KDA
3.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.38%11 오프레인
 • 47.62%10 세이프레인
매치
130
승률 %
52.31%
KDA
2.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 오프레인
 • 40.00%2 세이프레인
매치
110
승률 %
54.55%
KDA
2.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 오프레인
 • 40.00%2 세이프레인
매치
106
승률 %
51.89%
KDA
2.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 42.86%3 오프레인
 • 42.86%3 세이프레인
 • 14.29%1 미드레인
매치
105
승률 %
54.29%
KDA
2.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%6 오프레인
 • 20.00%2 미드레인
 • 20.00%2 세이프레인
매치
95
승률 %
43.16%
KDA
2.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 로밍
 • 33.33%2 오프레인
 • 16.67%1 미드레인
최근 게임
영웅
루나
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:26
KDA
8/6/10
영웅
컨카
수호자IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:33
KDA
1/5/18
영웅
컨카
성전사I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:26
KDA
3/2/4
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:26
KDA
1/2/4
영웅
컨카
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:31
KDA
1/6/1
영웅
루나
성전사I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:42
KDA
6/1/3
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:17
KDA
1/2/9
영웅
루나
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:06
KDA
7/1/8
영웅
전능기사
성전사I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:55
KDA
3/0/4
영웅
컨카
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
30:07
KDA
1/8/7
영웅
루나
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:31
KDA
6/6/10
영웅
메두사
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:49
KDA
0/5/3
영웅
컨카
수호자IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:53
KDA
8/4/15
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:46
KDA
3/9/2
2,415 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 1-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-1

2022-09-18

Record: 1-2

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-1

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,386
49.41%
기록되지 않은 경기8
50.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,674
49.76%
일반 매치712
48.60%
게임 모드매치승률
자유 선택2,020
49.85%
그 외73
57.53%
진영매치승률
다이어1,208
47.19%
레디언트1,178
51.70%
지역매치승률
미국 동부2,192
49.36%
미국 서부194
50.00%
Data Quality
C
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedB
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:26547996
이름마지막 사용
ɴɪᴄᴏ.ᵗᶠ
Tina_Moran™
tf. nico
zQ @ TopFrag.com
zQ

최근 업데이트