Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 지원
세이프레인
미드레인
오프레인
지원 Breakdown:
50% 세이프레인
25% 미드레인
25% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
20%
로밍
핵심 Breakdown:
100% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
61
승률 %
59.02%
KDA
2.90
매치
38
승률 %
55.26%
KDA
2.14
매치
31
승률 %
64.52%
KDA
3.11
매치
30
승률 %
53.33%
KDA
2.28
매치
26
승률 %
30.77%
KDA
2.53
매치
25
승률 %
52.00%
KDA
2.11
매치
25
승률 %
64.00%
KDA
3.61
매치
25
승률 %
56.00%
KDA
2.66
매치
23
승률 %
56.52%
KDA
2.01
매치
18
승률 %
61.11%
KDA
2.10
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 100.00%2 지원
레인
Mid Lane
    Ratio매치 전선
  • 50.00%1 미드레인
  • 50.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
지진술사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:57
KDA
2/10/31
영웅
바이퍼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:01
KDA
8/6/15
영웅
지진술사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:06
KDA
3/11/29
영웅
복수 혼령
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:03:11
KDA
1/11/25
영웅
취권도사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:53
KDA
10/8/22
영웅
모래 제왕
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:03
KDA
12/11/17
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:00
KDA
8/7/25
영웅
가시멧돼지
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:04
KDA
10/7/16
영웅
라이온
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
22:13
KDA
5/3/12
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
19:47
KDA
2/4/7
영웅
루나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:03
KDA
4/1/4
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:29
KDA
2/5/22
영웅
자키로
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:08:54
KDA
2/12/16
영웅
모래 제왕
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:12
KDA
8/9/13
영웅
취권도사
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:38
KDA
6/10/10
1,590 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기827
53.81%
기록되지 않은 경기172
19.19%
매치 유형매치승률
일반 매치790
53.16%
랭크 매치22
72.73%
토너먼트1
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택326
52.45%
무작위 선발44
47.73%
그 외64
56.25%
진영매치승률
다이어506
53.95%
레디언트321
53.58%
지역매치승률
미국 동부422
52.13%
유럽 서부343
56.56%
그 외62
50.00%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:2695440
이름마지막 사용
Cyborgmatt

최근 업데이트