Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
87% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
86% 세이프레인
8% 오프레인
6% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
13%
지원 Breakdown:
69% 세이프레인
23% 오프레인
8% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
285
승률 %
60.00%
KDA
4.44
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.26%135 핵심
 • 0.74%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.85%129 세이프레인
 • 3.68%5 미드레인
 • 1.47%2 오프레인
매치
205
승률 %
51.71%
KDA
4.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%99 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.99%98 세이프레인
 • 1.01%1 오프레인
매치
203
승률 %
49.26%
KDA
4.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%100 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.00%99 세이프레인
 • 1.00%1 오프레인
매치
189
승률 %
53.97%
KDA
6.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%79 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.73%78 세이프레인
 • 1.27%1 정글
매치
148
승률 %
51.35%
KDA
3.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%46 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.65%44 세이프레인
 • 2.17%1 정글
 • 2.17%1 오프레인
매치
145
승률 %
60.00%
KDA
4.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%64 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.44%63 세이프레인
 • 1.56%1 미드레인
매치
122
승률 %
48.36%
KDA
3.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%47 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%47 세이프레인
매치
117
승률 %
42.74%
KDA
4.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%53 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.57%48 세이프레인
 • 5.66%3 미드레인
 • 3.77%2 오프레인
매치
115
승률 %
54.78%
KDA
4.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%57 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.49%55 세이프레인
 • 1.75%1 미드레인
 • 1.75%1 오프레인
매치
113
승률 %
52.21%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%46 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.48%43 세이프레인
 • 6.52%3 오프레인
최근 게임
영웅
얼음폭군
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:52
KDA
4/13/33
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:42
KDA
8/5/5
영웅
암살 기사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:01
KDA
1/4/1
영웅
루나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:30
KDA
3/6/8
영웅
퍼지
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:11
KDA
1/6/6
영웅
흡혈마
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:00
KDA
12/4/17
영웅
가면무사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:05
KDA
4/3/4
영웅
암살 기사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:21
KDA
6/6/13
영웅
타이니
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:29
KDA
3/4/1
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:21
KDA
4/2/20
영웅
암살 기사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:01
KDA
14/2/13
영웅
가면무사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:01
KDA
4/2/1
영웅
암살 기사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:16
KDA
9/6/18
영웅
제우스
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
Unknown
영웅 제한
플레이
13:14
KDA
10/1/12
영웅
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
09:26
KDA
7/7/10
5,255 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-04-04

Record: 2-1

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 2-1

2022-04-09

Record: 1-3

2022-04-10

Record: 3-6

2022-04-11

Record: 4-1

2022-04-12

Record: 1-1

2022-04-13

Record: 3-4

2022-04-14

Record: 2-0

2022-04-15

Record: 1-1

2022-04-16

Record: 1-1

2022-04-17

Record: 6-2

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 1-2

2022-04-20

Record: 1-0

2022-04-21

Record: 1-1

2022-04-22

Record: 3-4

2022-04-23

Record: 4-5

2022-04-24

Record: 1-3

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-2

2022-04-27

Record: 0-1

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 2-2

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 1-1

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-1

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 1-0

2022-05-13

Record: 1-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 2-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 1-6

2022-05-24

Record: 1-1

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 1-3

2022-05-27

Record: 2-0

2022-05-28

Record: 1-1

2022-05-29

Record: 1-3

2022-05-30

Record: 6-6

2022-05-31

Record: 1-1
6월

2022-06-01

Record: 1-0

2022-06-02

Record: 2-5

2022-06-03

Record: 1-1

2022-06-04

Record: 3-2

2022-06-05

Record: 6-2

2022-06-06

Record: 0-1

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-1

2022-06-09

Record: 2-1

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 4-6

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 1-0

2022-06-16

Record: 2-1

2022-06-17

Record: 1-3

2022-06-18

Record: 2-0

2022-06-19

Record: 4-1

2022-06-20

Record: 2-1

2022-06-21

Record: 2-1

2022-06-22

Record: 1-0

2022-06-23

Record: 1-2

2022-06-24

Record: 1-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 3-0

2022-06-28

Record: 1-0

2022-06-29

Record: 1-1

2022-06-30

Record: 0-2
7월

2022-07-01

Record: 1-0

2022-07-02

Record: 2-0

2022-07-03

Record: 4-4

2022-07-04

Record: 0-4
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,533
51.40%
기록되지 않은 경기215
23.72%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,825
51.08%
일반 매치2,049
51.59%
토너먼트537
53.07%
그 외59
47.46%
게임 모드매치승률
자유 선택4,240
51.37%
캡틴 모드965
52.23%
그 외245
51.02%
진영매치승률
레디언트2,830
54.10%
다이어2,703
48.58%
지역매치승률
미국 동부5,258
51.83%
그 외274
43.43%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
PMA
PMA 4
25.00%
Viva
Viva 3
33.33%
닉네임STEAM_0:0:31340850
이름마지막 사용
tint
tont
Seal Anime Season...
mint
TinT

최근 업데이트