Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
86% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
77% 세이프레인
20% 오프레인
3% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
14%
핵심 Breakdown:
64% 오프레인
36% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
952
승률 %
50.74%
KDA
1.51
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 99.36%463 지원
  • 0.64%3 핵심
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 89.06%415 세이프레인
  • 5.15%24 오프레인
  • 3.00%14 로밍
  • 2.36%11 미드레인
  • 0.43%2 정글
매치
395
승률 %
56.96%
KDA
2.01
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 97.35%184 지원
  • 2.65%5 핵심
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 52.91%100 세이프레인
  • 42.86%81 오프레인
  • 3.17%6 로밍
  • 1.06%2 정글
매치
242
승률 %
49.17%
KDA
2.02
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 92.00%69 지원
  • 8.00%6 핵심
레인
Mid Lane
    Ratio매치 전선
  • 45.33%34 미드레인
  • 32.00%24 로밍
  • 18.67%14 오프레인
  • 2.67%2 정글
  • 1.33%1 세이프레인
매치
211
승률 %
50.71%
KDA
1.93
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 100.00%122 지원
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 86.89%106 세이프레인
  • 5.74%7 오프레인
  • 4.10%5 미드레인
  • 1.64%2 로밍
  • 1.64%2 정글
매치
203
승률 %
56.65%
KDA
1.31
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 100.00%103 지원
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 96.12%99 세이프레인
  • 2.91%3 오프레인
  • 0.97%1 로밍
매치
199
승률 %
57.79%
KDA
2.53
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 98.08%102 핵심
  • 1.92%2 지원
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 100.00%104 오프레인
매치
193
승률 %
52.33%
KDA
2.09
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 60.00%21 핵심
  • 40.00%14 지원
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 85.71%30 오프레인
  • 11.43%4 세이프레인
  • 2.86%1 미드레인
매치
188
승률 %
55.32%
KDA
1.90
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 98.82%84 지원
  • 1.18%1 핵심
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 70.59%60 세이프레인
  • 21.18%18 오프레인
  • 7.06%6 로밍
  • 1.18%1 미드레인
매치
184
승률 %
50.00%
KDA
2.30
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 98.73%78 핵심
  • 1.27%1 지원
레인
Mid Lane
    Ratio매치 전선
  • 81.01%64 미드레인
  • 12.66%10 오프레인
  • 3.80%3 세이프레인
  • 2.53%2 로밍
매치
183
승률 %
46.45%
KDA
2.21
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 100.00%80 핵심
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 93.75%75 오프레인
  • 5.00%4 세이프레인
  • 1.25%1 로밍
최근 게임
영웅
라이온
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
58:25
KDA
5/17/22
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:50
KDA
3/13/16
영웅
라이온
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
41:35
KDA
7/12/28
영웅
리치
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
36:43
KDA
2/24/9
영웅
자키로
전설V
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
35:00
KDA
3/9/25
영웅
바이퍼
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
33:01
KDA
7/9/17
영웅
라이온
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
38:18
KDA
2/14/22
영웅
라이온
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
27:15
KDA
5/5/15
영웅
라이온
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
37:35
KDA
3/14/12
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
32:26
KDA
1/13/8
영웅
저주술사
전설III
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
46:25
KDA
7/15/28
영웅
디스럽터
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
32:31
KDA
9/14/25
영웅
라이온
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
31:39
KDA
6/5/19
영웅
저주술사
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
52:54
KDA
8/14/14
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
34:53
KDA
5/11/15
5,310 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-1

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 1-0

2022-04-21

Record: 1-1

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 1-1

2022-04-24

Record: 0-2

2022-04-25

Record: 1-0

2022-04-26

Record: 1-0

2022-04-27

Record: 0-1

2022-04-28

Record: 0-1

2022-04-29

Record: 2-0

2022-04-30

Record: 1-2
5월

2022-05-01

Record: 3-4

2022-05-02

Record: 2-1

2022-05-03

Record: 0-2

2022-05-04

Record: 1-2

2022-05-05

Record: 1-1

2022-05-06

Record: 1-2

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 3-2

2022-05-09

Record: 2-2

2022-05-10

Record: 1-2

2022-05-11

Record: 1-2

2022-05-12

Record: 1-1

2022-05-13

Record: 0-5

2022-05-14

Record: 1-3

2022-05-15

Record: 0-2

2022-05-16

Record: 3-3

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 1-3

2022-05-20

Record: 1-4

2022-05-21

Record: 2-4

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 4-2

2022-05-24

Record: 2-0

2022-05-25

Record: 1-4

2022-05-26

Record: 1-0

2022-05-27

Record: 3-6

2022-05-28

Record: 4-1

2022-05-29

Record: 1-4

2022-05-30

Record: 1-3

2022-05-31

Record: 0-2
6월

2022-06-01

Record: 0-1

2022-06-02

Record: 5-1

2022-06-03

Record: 1-5

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-1

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 1-0

2022-06-08

Record: 1-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 1-1

2022-06-11

Record: 4-2

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 1-4

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 3-0

2022-06-16

Record: 4-2

2022-06-17

Record: 0-1

2022-06-18

Record: 2-0

2022-06-19

Record: 3-1

2022-06-20

Record: 4-2

2022-06-21

Record: 0-3

2022-06-22

Record: 3-1

2022-06-23

Record: 1-1

2022-06-24

Record: 2-0

2022-06-25

Record: 3-3

2022-06-26

Record: 4-2

2022-06-27

Record: 3-1

2022-06-28

Record: 3-2

2022-06-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기8,354
50.14%
기록되지 않은 경기373
30.56%
매치 유형매치승률
랭크 매치4,815
50.51%
일반 매치3,094
49.13%
그 외30
66.67%
게임 모드매치승률
자유 선택6,638
50.39%
그 외540
53.33%
진영매치승률
다이어4,217
49.02%
레디언트4,137
51.29%
지역매치승률
유럽 서부4,663
51.43%
러시아2,144
46.97%
유렵 동부1,049
51.67%
그 외10
40.00%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:34651353
이름마지막 사용
Shinigami
kiricheikov

최근 업데이트