NA+Cl

NA+Cl요약

최근 경기
10-10-1
기록
47.62%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
75% 핵심
정글
미드레인
핵심 Breakdown:
33% 정글
33% 미드레인
17% 오프레인
17% 세이프레인
0% 로밍
25% 지원
지원 Breakdown:
50% 정글
50% 오프레인
0% 로밍
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
5.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.94
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
5.50
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
5.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.00
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
23.00
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
4.14
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:53
KDA
1/6/3
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:36
KDA
8/3/17
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:10
KDA
0/0/0
영웅
이오
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:44
KDA
6/7/8
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:52
KDA
2/3/2
영웅
이오
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:47
KDA
4/6/16
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
33:20
KDA
7/7/10
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:58
KDA
4/4/15
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:56
KDA
2/3/8
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:19
KDA
0/1/3
영웅
이오
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:49
KDA
10/5/17
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:27
KDA
21/2/15
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
36:37
KDA
8/5/13
영웅
고통의 여왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:09:16
KDA
18/6/23
영웅
허스카
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:27
KDA
11/7/4
225 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 0-0

2018-05-26

Record: 0-0

2018-05-27

Record: 0-0

2018-05-28

Record: 0-0

2018-05-29

Record: 0-0

2018-05-30

Record: 0-0

2018-05-31

Record: 0-0
6월

2018-06-01

Record: 0-0

2018-06-02

Record: 0-0

2018-06-03

Record: 0-0

2018-06-04

Record: 0-0

2018-06-05

Record: 0-0

2018-06-06

Record: 0-0

2018-06-07

Record: 0-0

2018-06-08

Record: 0-0

2018-06-09

Record: 0-0

2018-06-10

Record: 0-0

2018-06-11

Record: 0-0

2018-06-12

Record: 0-0

2018-06-13

Record: 0-0

2018-06-14

Record: 0-0

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 0-0

2018-06-19

Record: 0-0

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 1-1

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기39
41.03%
매치 유형매치승률
일반 매치39
41.03%
게임 모드매치승률
자유 선택21
47.62%
진영매치승률
다이어21
38.10%
레디언트18
44.44%
지역매치승률
미국 서부28
42.86%
미국 동부11
36.36%
Data Quality
C+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:422712604
이름마지막 사용
NA+Cl
NA+C1
NA + C1
Numb I am
Washed Up

최근 업데이트