NA+Cl

NA+Cl요약

최근 경기
9-9-1
기록
47.37%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
83% 핵심
정글
미드레인
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
40% 정글
20% 미드레인
20% 오프레인
20% 세이프레인
0% 로밍
17%
정글
지원 Breakdown:
100% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
5.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.94
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
5.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
6.83
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.60
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.00
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
2.14
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.29
최근 게임
영웅
이오
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:47
KDA
4/6/16
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
33:20
KDA
7/7/10
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:58
KDA
4/4/15
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:56
KDA
2/3/8
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:19
KDA
0/1/3
영웅
이오
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:49
KDA
10/5/17
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:27
KDA
21/2/15
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
36:37
KDA
8/5/13
영웅
고통의 여왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:09:16
KDA
18/6/23
영웅
허스카
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:27
KDA
11/7/4
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:01
KDA
5/2/19
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:10
KDA
7/6/4
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:44
KDA
1/3/13
영웅
켄타우로스 전쟁용사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:23
KDA
6/7/10
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:59
KDA
5/3/1
205 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-02-24

Record: 0-0

2018-02-25

Record: 0-0

2018-02-26

Record: 0-0

2018-02-27

Record: 0-0

2018-02-28

Record: 0-0
3월

2018-03-01

Record: 0-0

2018-03-02

Record: 0-0

2018-03-03

Record: 0-0

2018-03-04

Record: 0-0

2018-03-05

Record: 0-0

2018-03-06

Record: 0-0

2018-03-07

Record: 0-0

2018-03-08

Record: 0-0

2018-03-09

Record: 0-0

2018-03-10

Record: 0-0

2018-03-11

Record: 0-0

2018-03-12

Record: 0-0

2018-03-13

Record: 0-0

2018-03-14

Record: 0-0

2018-03-15

Record: 0-0

2018-03-16

Record: 0-0

2018-03-17

Record: 0-0

2018-03-18

Record: 0-0

2018-03-19

Record: 0-0

2018-03-20

Record: 0-0

2018-03-21

Record: 0-0

2018-03-22

Record: 0-0

2018-03-23

Record: 0-0

2018-03-24

Record: 0-0

2018-03-25

Record: 0-0

2018-03-26

Record: 0-0

2018-03-27

Record: 0-0

2018-03-28

Record: 0-0

2018-03-29

Record: 0-0

2018-03-30

Record: 0-0

2018-03-31

Record: 0-0
4월

2018-04-01

Record: 0-0

2018-04-02

Record: 0-0

2018-04-03

Record: 0-0

2018-04-04

Record: 0-0

2018-04-05

Record: 0-0

2018-04-06

Record: 0-0

2018-04-07

Record: 0-0

2018-04-08

Record: 0-0

2018-04-09

Record: 0-0

2018-04-10

Record: 0-0

2018-04-11

Record: 0-0

2018-04-12

Record: 1-0

2018-04-13

Record: 0-2

2018-04-14

Record: 1-0

2018-04-15

Record: 1-0

2018-04-16

Record: 0-0

2018-04-17

Record: 1-0

2018-04-18

Record: 1-0

2018-04-19

Record: 0-0

2018-04-20

Record: 0-0

2018-04-21

Record: 0-0

2018-04-22

Record: 0-0

2018-04-23

Record: 0-0

2018-04-24

Record: 0-0

2018-04-25

Record: 0-0

2018-04-26

Record: 0-0

2018-04-27

Record: 0-0

2018-04-28

Record: 0-0

2018-04-29

Record: 0-0

2018-04-30

Record: 0-0
5월

2018-05-01

Record: 0-0

2018-05-02

Record: 0-0

2018-05-03

Record: 0-0

2018-05-04

Record: 0-0

2018-05-05

Record: 0-0

2018-05-06

Record: 0-0

2018-05-07

Record: 0-0

2018-05-08

Record: 0-0

2018-05-09

Record: 0-0

2018-05-10

Record: 0-0

2018-05-11

Record: 0-0

2018-05-12

Record: 0-0

2018-05-13

Record: 0-0

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기34
44.12%
매치 유형매치승률
일반 매치34
44.12%
게임 모드매치승률
자유 선택19
47.37%
진영매치승률
레디언트17
47.06%
다이어17
41.18%
지역매치승률
미국 서부25
48.00%
미국 동부9
33.33%
Data Quality
C+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:422712604
이름마지막 사용
NA+Cl
NA+C1
NA + C1
Numb I am
Washed Up

최근 업데이트