Secret.Fata

Secret.Fata요약

최근 경기
2,019-1,210-37
기록
61.82%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
56% 미드레인
37% 오프레인
6% 세이프레인
1% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
251
승률 %
57.77%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 미드레인
 • 33.33%1 세이프레인
매치
146
승률 %
66.44%
KDA
4.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
140
승률 %
60.71%
KDA
4.98
매치
129
승률 %
61.24%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
113
승률 %
65.49%
KDA
5.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
109
승률 %
77.06%
KDA
5.23
매치
102
승률 %
71.57%
KDA
5.41
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
97
승률 %
70.10%
KDA
4.83
매치
94
승률 %
69.15%
KDA
4.43
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
86
승률 %
62.79%
KDA
4.93
최근 게임
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:46
KDA
9/7/9
영웅
비사지
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:58
KDA
7/7/5
영웅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:25
KDA
7/3/13
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:09
KDA
12/4/6
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:45
KDA
3/9/2
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:05
KDA
9/0/8
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:51
KDA
10/2/13
영웅
벌목꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
52:45
KDA
13/6/11
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:24
KDA
2/5/1
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
45:49
KDA
9/2/8
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:31
KDA
7/4/7
영웅
복수 혼령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:28
KDA
6/11/5
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:52
KDA
10/4/15
영웅
원숭이 왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
21:12
KDA
2/7/1
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
22:59
KDA
3/5/2
4,205 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,247
60.83%
기록되지 않은 경기203
39.90%
매치 유형매치승률
일반 매치2,568
61.53%
토너먼트1,760
59.20%
랭크 매치714
62.75%
게임 모드매치승률
자유 선택1,830
62.35%
캡틴 모드1,620
59.69%
그 외16
56.25%
진영매치승률
레디언트2,910
63.16%
다이어2,337
57.94%
지역매치승률
유럽 서부4,194
62.11%
그 외1,052
55.70%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:43399650
이름마지막 사용
Secret.Fata
NP.FATA-
B).FATA-
Liquid.FATA-
C9.FATA-

최근 업데이트