FWD.Universe

FWD.Universe요약

최근 경기
2,517-1,049-45
기록
69.70%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
172
승률 %
78.49%
KDA
4.77
매치
157
승률 %
60.51%
KDA
4.51
매치
131
승률 %
56.49%
KDA
4.05
매치
113
승률 %
71.68%
KDA
5.34
매치
106
승률 %
65.09%
KDA
4.74
매치
101
승률 %
64.36%
KDA
4.53
매치
95
승률 %
78.95%
KDA
5.57
매치
93
승률 %
65.59%
KDA
4.33
매치
91
승률 %
69.23%
KDA
5.40
매치
87
승률 %
68.97%
KDA
4.38
최근 게임
영웅
에니그마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:18
KDA
1/3/8
영웅
태엽장이
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:17
KDA
4/7/7
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:35
KDA
3/6/11
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:20
KDA
4/5/10
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
48:20
KDA
8/7/14
영웅
닉스 암살자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:44
KDA
1/7/14
영웅
레슈락
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:58
KDA
6/7/7
영웅
밤의 추격자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:39
KDA
3/1/2
영웅
혼돈 기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
49:54
KDA
10/1/18
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
29:19
KDA
1/6/7
영웅
천갑검사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
48:04
KDA
5/4/19
영웅
가시멧돼지
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
46:31
KDA
7/5/11
영웅
어둠 현자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:45
KDA
1/6/6
영웅
지하군주
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:40
KDA
0/3/3
영웅
자연의 예언자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:03
KDA
1/5/9
5,030 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0

2019-02-17

Record: 0-0

2019-02-18

Record: 0-0

2019-02-19

Record: 0-0

2019-02-20

Record: 0-0

2019-02-21

Record: 0-0

2019-02-22

Record: 0-0

2019-02-23

Record: 0-0

2019-02-24

Record: 0-0

2019-02-25

Record: 0-0

2019-02-26

Record: 0-0

2019-02-27

Record: 0-0

2019-02-28

Record: 0-0
3월

2019-03-01

Record: 0-0

2019-03-02

Record: 0-0

2019-03-03

Record: 0-0

2019-03-04

Record: 0-0

2019-03-05

Record: 0-0

2019-03-06

Record: 0-0

2019-03-07

Record: 0-0

2019-03-08

Record: 0-0

2019-03-09

Record: 0-0

2019-03-10

Record: 0-0

2019-03-11

Record: 0-0

2019-03-12

Record: 0-0

2019-03-13

Record: 0-0

2019-03-14

Record: 0-0

2019-03-15

Record: 0-0

2019-03-16

Record: 0-0

2019-03-17

Record: 0-0

2019-03-18

Record: 0-0

2019-03-19

Record: 0-0

2019-03-20

Record: 0-0

2019-03-21

Record: 0-0

2019-03-22

Record: 0-0

2019-03-23

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기6,914
65.00%
기록되지 않은 경기585
37.78%
매치 유형매치승률
일반 매치2,928
73.12%
토너먼트2,528
57.79%
랭크 매치775
54.06%
팀 매치13
100.00%
게임 모드매치승률
캡틴 모드2,312
58.43%
자유 선택2,151
66.39%
그 외221
73.76%
진영매치승률
레디언트3,847
66.08%
다이어3,067
63.65%
지역매치승률
미국 동부3,888
65.72%
미국 서부1,606
67.19%
유럽 서부790
57.22%
그 외629
64.86%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:43638173
이름마지막 사용
FWD.Universe
Fnatic.Universe
EG.Universe
Secret.Universe
space

최근 업데이트