Fnatic.Universe

Fnatic.Universe요약

최근 경기
2,517-1,049-45
기록
69.70%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
172
승률 %
78.49%
KDA
4.77
매치
157
승률 %
60.51%
KDA
4.51
매치
131
승률 %
56.49%
KDA
4.05
매치
113
승률 %
71.68%
KDA
5.34
매치
106
승률 %
65.09%
KDA
4.74
매치
101
승률 %
64.36%
KDA
4.53
매치
95
승률 %
78.95%
KDA
5.57
매치
93
승률 %
65.59%
KDA
4.33
매치
91
승률 %
69.23%
KDA
5.40
매치
87
승률 %
68.97%
KDA
4.38
최근 게임
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:33
KDA
1/9/18
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
22:46
KDA
3/3/5
영웅
마그누스
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:14
KDA
1/4/11
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:13
KDA
6/1/19
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
29:55
KDA
1/5/5
영웅
슬라다
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:26
KDA
5/5/19
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
31:59
KDA
5/5/9
영웅
지하군주
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
26:09
KDA
0/3/1
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
55:16
KDA
6/8/10
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:37
KDA
4/4/11
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
21:57
KDA
0/6/4
영웅
박쥐기수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
45:24
KDA
0/0/0
영웅
어둠 현자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:24
KDA
2/5/6
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
19:28
KDA
0/4/2
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:53
KDA
0/6/4
5,030 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기6,877
65.10%
기록되지 않은 경기585
37.78%
매치 유형매치승률
일반 매치2,928
73.12%
토너먼트2,491
57.97%
랭크 매치775
54.06%
팀 매치13
100.00%
게임 모드매치승률
캡틴 모드2,275
58.64%
자유 선택2,151
66.39%
그 외221
73.76%
진영매치승률
레디언트3,826
66.15%
다이어3,051
63.78%
지역매치승률
미국 동부3,877
65.67%
미국 서부1,606
67.19%
유럽 서부780
57.56%
그 외613
65.74%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:43638173
이름마지막 사용
Fnatic.Universe
EG.Universe
Secret.Universe
space
Vexorian

최근 업데이트