feelsgoodmanowl

feelsgoodmanowl요약

최근 경기
388-389-7
기록
49.49%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
52% 세이프레인
27% 오프레인
11% 정글
10% 미드레인
0% 로밍
20%
지원 Breakdown:
45% 세이프레인
25% 오프레인
15% 로밍
10% 정글
5% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
42
승률 %
42.86%
KDA
1.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 87.50%7 정글
 • 12.50%1 오프레인
매치
30
승률 %
83.33%
KDA
4.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%6 세이프레인
 • 14.29%1 오프레인
매치
20
승률 %
45.00%
KDA
2.30
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
20
승률 %
65.00%
KDA
3.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
19
승률 %
47.37%
KDA
2.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%5 세이프레인
매치
19
승률 %
63.16%
KDA
3.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
18
승률 %
50.00%
KDA
2.60
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
18
승률 %
55.56%
KDA
4.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 오프레인
매치
18
승률 %
44.44%
KDA
2.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 세이프레인
매치
17
승률 %
70.59%
KDA
2.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 미드레인
최근 게임
영웅
루나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x3
무작위 선발
플레이
40:27
KDA
4/11/4
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
무작위 선발
플레이
33:38
KDA
9/3/1
영웅
기술단
이벤트
결과
승리
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
50:26
KDA
15th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
02:10
KDA
1st Round
영웅
가면무사
이벤트
결과
승리
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
41:29
KDA
15th Round
영웅
메두사
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
35:13
KDA
14th Round
영웅
불꽃령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
무작위 선발
플레이
48:15
KDA
9/11/6
영웅
유령 자객
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
38:00
KDA
15th Round
영웅
디스럽터
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
42:33
KDA
15th Round
영웅
유령 자객
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
36:37
KDA
13th Round
영웅
유령 자객
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
07:57
KDA
3rd Round
영웅
저격수
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
08:09
KDA
3rd Round
영웅
저격수
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
36:21
KDA
13th Round
영웅
저격수
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
24:13
KDA
9th Round
영웅
어둠 현자
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
36:18
KDA
13th Round
2,230 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-04-18

Record: 0-0

2018-04-19

Record: 0-0

2018-04-20

Record: 0-0

2018-04-21

Record: 0-0

2018-04-22

Record: 0-0

2018-04-23

Record: 0-0

2018-04-24

Record: 0-0

2018-04-25

Record: 0-0

2018-04-26

Record: 0-0

2018-04-27

Record: 0-0

2018-04-28

Record: 0-0

2018-04-29

Record: 0-0

2018-04-30

Record: 0-0
5월

2018-05-01

Record: 0-0

2018-05-02

Record: 0-0

2018-05-03

Record: 0-0

2018-05-04

Record: 0-0

2018-05-05

Record: 0-0

2018-05-06

Record: 0-0

2018-05-07

Record: 0-0

2018-05-08

Record: 0-0

2018-05-09

Record: 0-0

2018-05-10

Record: 0-0

2018-05-11

Record: 0-0

2018-05-12

Record: 0-0

2018-05-13

Record: 0-0

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 0-0

2018-05-26

Record: 0-0

2018-05-27

Record: 0-0

2018-05-28

Record: 0-0

2018-05-29

Record: 0-0

2018-05-30

Record: 0-0

2018-05-31

Record: 0-0
6월

2018-06-01

Record: 0-0

2018-06-02

Record: 0-0

2018-06-03

Record: 0-0

2018-06-04

Record: 0-0

2018-06-05

Record: 0-0

2018-06-06

Record: 0-0

2018-06-07

Record: 0-0

2018-06-08

Record: 0-0

2018-06-09

Record: 0-0

2018-06-10

Record: 0-0

2018-06-11

Record: 0-0

2018-06-12

Record: 0-0

2018-06-13

Record: 0-0

2018-06-14

Record: 0-0

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 0-0

2018-06-19

Record: 0-0

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기794
49.75%
기록되지 않은 경기188
80.85%
매치 유형매치승률
일반 매치781
49.81%
랭크 매치13
46.15%
게임 모드매치승률
자유 선택617
50.08%
무작위 선발122
46.72%
그 외54
53.70%
진영매치승률
다이어405
45.68%
레디언트389
53.98%
지역매치승률
유럽 서부759
49.80%
그 외35
48.57%
Data Quality
C+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:44513166
이름마지막 사용
feelsgoodmanowl
MC owl
High Class
eule 2.0
BrowlkeBack

최근 업데이트