Moja`

Moja`요약

최근 경기
102-94-2
기록
51.52%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
59% 핵심
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
54% 오프레인
31% 미드레인
15% 정글
0% 로밍
0% 세이프레인
41% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
56% 세이프레인
22% 미드레인
22% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
17
승률 %
35.29%
KDA
1.99
매치
14
승률 %
57.14%
KDA
2.89
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 세이프레인
 • 25.00%1 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
3.66
매치
8
승률 %
62.50%
KDA
1.72
매치
8
승률 %
87.50%
KDA
3.21
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 오프레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.43
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
2.91
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
2.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
2.71
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
3.78
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:34
KDA
2/7/8
영웅
군단 사령관
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:58
KDA
12/12/20
영웅
저격수
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:16
KDA
14/9/5
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:30
KDA
2/14/10
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
57:27
KDA
6/16/17
영웅
모래 제왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:52
KDA
4/11/13
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:22
KDA
4/7/14
영웅
원소술사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:02
KDA
11/10/14
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:21
KDA
1/7/8
영웅
가면무사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:19
KDA
8/7/3
영웅
용기사
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:33
KDA
14/9/18
영웅
언다잉
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:43
KDA
3/13/23
영웅
컨카
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:58
KDA
6/8/6
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:15
KDA
5/8/14
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:38
KDA
3/1/18
890 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 1-1

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 3-1

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 2-2

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 1-2

2018-08-29

Record: 0-1

2018-08-30

Record: 1-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 1-2

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 1-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 1-0

2018-09-09

Record: 1-2

2018-09-10

Record: 2-0

2018-09-11

Record: 1-0

2018-09-12

Record: 2-2

2018-09-13

Record: 1-1

2018-09-14

Record: 0-2

2018-09-15

Record: 0-2

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 3-3

2018-09-18

Record: 4-2

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 1-1

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 2-1

2018-09-26

Record: 3-1

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 2-1

2018-10-03

Record: 3-1

2018-10-04

Record: 1-1

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 2-4

2018-10-07

Record: 0-1

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 3-0

2018-10-10

Record: 3-1

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 0-0

2018-10-13

Record: 1-4

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-1

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 0-3

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 3-2

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 1-2

2018-10-24

Record: 3-0

2018-10-25

Record: 2-1

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 5-0

2018-10-28

Record: 8-3

2018-10-29

Record: 2-1

2018-10-30

Record: 2-2

2018-10-31

Record: 5-0
11월

2018-11-01

Record: 1-4

2018-11-02

Record: 1-4

2018-11-03

Record: 1-5

2018-11-04

Record: 3-2

2018-11-05

Record: 3-2

2018-11-06

Record: 2-2

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 1-4

2018-11-09

Record: 3-2

2018-11-10

Record: 2-7

2018-11-11

Record: 0-3

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기206
51.46%
기록되지 않은 경기1
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치112
52.68%
랭크 매치94
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택189
51.32%
그 외9
55.56%
진영매치승률
레디언트113
55.75%
다이어93
46.24%
지역매치승률
동남아시아109
50.46%
대한민국96
53.13%
미국 서부1
0.00%
Data Quality
C
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedB-
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:446027093
이름마지막 사용
Moja`
Moja `
Gucci Gang Gucci ...
Solo Rank
Gucci Gang :P

최근 업데이트