Moja`

Moja`요약

최근 경기
118-107-2
기록
51.98%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
61% 핵심
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
57% 오프레인
29% 미드레인
14% 정글
0% 로밍
0% 세이프레인
39% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
56% 세이프레인
22% 미드레인
22% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
19
승률 %
31.58%
KDA
1.97
매치
18
승률 %
66.67%
KDA
3.19
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 세이프레인
 • 25.00%1 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
11
승률 %
72.73%
KDA
1.77
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
3.66
매치
8
승률 %
87.50%
KDA
3.21
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 오프레인
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.42
매치
7
승률 %
71.43%
KDA
2.98
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
2.30
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
2.80
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
2.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
저격수
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:46
KDA
15/6/6
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:09
KDA
0/5/12
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:39
KDA
18/9/17
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:08
KDA
5/2/6
영웅
마그누스
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:42
KDA
2/4/7
영웅
마그누스
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:25
KDA
4/7/4
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:43
KDA
7/10/15
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:16
KDA
16/2/13
영웅
리치
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:15
KDA
5/5/13
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
18:13
KDA
0/5/3
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:32
KDA
7/9/14
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:47
KDA
11/11/13
영웅
슬라크
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:12
KDA
8/14/9
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:54
KDA
7/7/4
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:47
KDA
3/4/6
1,000 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 3-2

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 1-2

2018-10-24

Record: 3-0

2018-10-25

Record: 2-1

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 5-0

2018-10-28

Record: 8-3

2018-10-29

Record: 2-1

2018-10-30

Record: 2-2

2018-10-31

Record: 5-0
11월

2018-11-01

Record: 1-4

2018-11-02

Record: 1-4

2018-11-03

Record: 1-5

2018-11-04

Record: 3-2

2018-11-05

Record: 3-2

2018-11-06

Record: 2-2

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 1-4

2018-11-09

Record: 3-2

2018-11-10

Record: 2-7

2018-11-11

Record: 0-3

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-1

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 1-1

2018-11-27

Record: 2-0

2018-11-28

Record: 2-1

2018-11-29

Record: 0-2

2018-11-30

Record: 4-0
12월

2018-12-01

Record: 1-3

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-2

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 2-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 1-1

2018-12-18

Record: 2-2

2018-12-19

Record: 1-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기235
51.91%
기록되지 않은 경기1
100.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치123
51.22%
일반 매치112
52.68%
게임 모드매치승률
자유 선택218
51.83%
그 외9
55.56%
진영매치승률
레디언트129
57.36%
다이어106
45.28%
지역매치승률
동남아시아137
51.82%
대한민국97
52.58%
미국 서부1
0.00%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:446027093
이름마지막 사용
Moja`
Moja `
Gucci Gang Gucci ...
Solo Rank
Gucci Gang :P

최근 업데이트