Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
69% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
64% 세이프레인
27% 오프레인
9% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
31% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
60% 미드레인
40% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%4 지원
 • 33.33%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 33.33%2 오프레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
5.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
2.62
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
5.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
2.22
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
4.38
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.36
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:21
KDA
3/5/14
영웅
폭풍령
신III
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:19
KDA
3/5/7
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:15
KDA
4/4/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:05
KDA
6/5/3
영웅
가면무사
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:02
KDA
6/5/11
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:03
KDA
0/5/3
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:32
KDA
6/8/4
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:21
KDA
8/1/21
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:01
KDA
3/2/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:01
KDA
8/2/15
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:09
KDA
7/12/28
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:03
KDA
3/9/17
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:46
KDA
9/6/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:12
KDA
5/6/29
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
16:27
KDA
8/4/5
165 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0

2023-03-23

Record: 0-0

2023-03-24

Record: 0-0

2023-03-25

Record: 0-0

2023-03-26

Record: 0-0

2023-03-27

Record: 0-0

2023-03-28

Record: 0-0

2023-03-29

Record: 0-0

2023-03-30

Record: 0-0

2023-03-31

Record: 0-0
4월

2023-04-01

Record: 0-0

2023-04-02

Record: 0-0

2023-04-03

Record: 0-0

2023-04-04

Record: 0-0

2023-04-05

Record: 0-0

2023-04-06

Record: 0-0

2023-04-07

Record: 0-0

2023-04-08

Record: 0-0

2023-04-09

Record: 0-0

2023-04-10

Record: 0-0

2023-04-11

Record: 0-0

2023-04-12

Record: 0-0

2023-04-13

Record: 0-0

2023-04-14

Record: 0-0

2023-04-15

Record: 0-0

2023-04-16

Record: 0-0

2023-04-17

Record: 0-0

2023-04-18

Record: 0-0

2023-04-19

Record: 0-0

2023-04-20

Record: 0-0

2023-04-21

Record: 0-0

2023-04-22

Record: 0-0

2023-04-23

Record: 0-0

2023-04-24

Record: 0-0

2023-04-25

Record: 0-0

2023-04-26

Record: 0-0

2023-04-27

Record: 0-0

2023-04-28

Record: 0-0

2023-04-29

Record: 0-0

2023-04-30

Record: 0-0
5월

2023-05-01

Record: 0-0

2023-05-02

Record: 0-0

2023-05-03

Record: 0-0

2023-05-04

Record: 0-0

2023-05-05

Record: 0-0

2023-05-06

Record: 0-0

2023-05-07

Record: 0-0

2023-05-08

Record: 0-0

2023-05-09

Record: 0-0

2023-05-10

Record: 0-0

2023-05-11

Record: 0-0

2023-05-12

Record: 0-0

2023-05-13

Record: 0-0

2023-05-14

Record: 0-0

2023-05-15

Record: 0-0

2023-05-16

Record: 0-0

2023-05-17

Record: 0-0

2023-05-18

Record: 0-0

2023-05-19

Record: 0-0

2023-05-20

Record: 0-0

2023-05-21

Record: 0-0

2023-05-22

Record: 0-0

2023-05-23

Record: 0-0

2023-05-24

Record: 2-3

2023-05-25

Record: 3-2

2023-05-26

Record: 1-0

2023-05-27

Record: 1-1

2023-05-28

Record: 0-0

2023-05-29

Record: 1-2

2023-05-30

Record: 0-0

2023-05-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기32
50.00%
기록되지 않은 경기3
66.67%
매치 유형매치승률
일반 매치32
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택16
50.00%
진영매치승률
레디언트19
36.84%
다이어13
69.23%
지역매치승률
러시아9
66.67%
유렵 동부3
0.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:44913646
이름마지막 사용
a c e
BloodRedAce

최근 업데이트