киллер

киллер요약

최근 경기
46-78-2
기록
36.51%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
63% 미드레인
25% 세이프레인
13% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
20%
지원 Breakdown:
50% 로밍
50% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
23
승률 %
56.52%
KDA
2.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
12
승률 %
41.67%
KDA
2.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
8
승률 %
0.00%
KDA
2.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
3.13
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
2.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.20
매치
3
승률 %
100.00%
KDA
3.21
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
5.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
1.84
매치
3
승률 %
0.00%
KDA
1.06
최근 게임
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:27
KDA
10/10/6
영웅
항마사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:46
KDA
2/7/6
영웅
혼돈 기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:45
KDA
6/6/6
영웅
원소술사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:13
KDA
3/8/4
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:37
KDA
9/6/10
영웅
오거 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:31
KDA
1/11/14
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:59
KDA
7/6/13
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:42
KDA
11/2/23
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:58
KDA
6/5/15
영웅
오거 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:59
KDA
1/7/4
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:49
KDA
0/12/9
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:12
KDA
0/11/13
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
18:07
KDA
0/2/0
영웅
가면무사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:51
KDA
7/4/10
영웅
그림자 마귀
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:46
KDA
8/5/11
500 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 0-1

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 2-2

2018-10-23

Record: 1-6

2018-10-24

Record: 0-2

2018-10-25

Record: 4-2

2018-10-26

Record: 1-4

2018-10-27

Record: 1-3

2018-10-28

Record: 0-2

2018-10-29

Record: 2-5

2018-10-30

Record: 1-3

2018-10-31

Record: 1-3
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 2-1

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 0-4

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 1-1

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 1-3

2018-11-15

Record: 2-3

2018-11-16

Record: 2-2

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-3

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 1-2

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 1-3

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 1-1

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 4-3

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-2

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-1

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 3-1

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 1-1

2019-01-03

Record: 2-1

2019-01-04

Record: 1-2

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-1

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-2

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-1

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기215
41.86%
기록되지 않은 경기6
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치126
47.62%
랭크 매치89
33.71%
게임 모드매치승률
자유 선택109
35.78%
개별 선발17
41.18%
진영매치승률
다이어115
43.48%
레디언트100
40.00%
지역매치승률
동남아시아147
42.18%
대한민국68
41.18%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:451830690
이름마지막 사용
киллер
*******
ุBlack Gulaman P5
ุSelling Guy

최근 업데이트