Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
63% 미드레인
25% 세이프레인
13% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
20%
지원 Breakdown:
50% 로밍
50% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
22
승률 %
59.09%
KDA
2.54
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
12
승률 %
41.67%
KDA
2.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
3.13
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
2.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
6
승률 %
0.00%
KDA
2.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
3
승률 %
100.00%
KDA
3.21
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
1.52
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
7.57
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
1.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
8.25
최근 게임
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:06:25
KDA
20/11/14
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:37
KDA
7/10/13
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:34
KDA
4/2/9
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:47
KDA
3/7/6
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:28
KDA
9/4/14
영웅
폭풍령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:24
KDA
7/8/8
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:30
KDA
7/9/1
영웅
미라나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:27
KDA
9/1/21
영웅
미포
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:50
KDA
13/12/10
영웅
거미여왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:07
KDA
7/14/7
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:22
KDA
8/6/5
영웅
불꽃령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:08
KDA
4/7/11
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
38:03
KDA
8/11/21
영웅
루나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:00
KDA
3/4/2
영웅
거미여왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:02
KDA
15/5/6
390 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9월

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 1-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 1-1

2018-10-09

Record: 1-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 1-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-1

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 4-1

2018-10-18

Record: 0-3

2018-10-19

Record: 0-1

2018-10-20

Record: 0-1

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 2-2

2018-10-23

Record: 1-6

2018-10-24

Record: 0-2

2018-10-25

Record: 4-2

2018-10-26

Record: 1-4

2018-10-27

Record: 1-3

2018-10-28

Record: 0-2

2018-10-29

Record: 2-5

2018-10-30

Record: 1-3

2018-10-31

Record: 1-3
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 2-1

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 0-4

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 1-1

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 1-3

2018-11-15

Record: 2-3

2018-11-16

Record: 2-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기175
43.43%
기록되지 않은 경기1
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치108
50.00%
랭크 매치67
32.84%
게임 모드매치승률
자유 선택82
35.37%
개별 선발4
75.00%
진영매치승률
다이어91
46.15%
레디언트84
40.48%
지역매치승률
동남아시아117
43.59%
대한민국58
43.10%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:451830690
이름마지막 사용
ุBlack Gulaman P5
ุSelling Guy

최근 업데이트